"Complete your frame....

with a great Journey"

“คล้องช้างดอยผาตั้ง ขุนเขาอาชาทอง รอบล้อมทะเลหมอก”
(สอนถ่ายดาว และ ทางช้างเผือก)

FOTO JOURNEY พาท่านสัมผัสอากาศหนาวเย็นสดชื่น ท่ามกลางทะเลหมอก เหนือสุดของประเทศไทย ...เชียงราย จังหวัดที่มีความโดดเด่น เรื่องของธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สลับซับซ้อนบนดอยสูง ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง อากาศอันบริสุทธิ์ รวมถึงมีประชากรหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ชนเผ่าอาข่า เย้า ลาหู่ ปะหล่อง และกะเหรี่ยงคอยาว ณ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว 5 ชนเผ่า


เที่ยวเส้นทางธรรมะของวิถีชีวิตชาวบ้านกับสถานปฏิบัติธรรม วัดป่าอาชาทอง .... UNSEEN THAILAND ตักบาตรพระบนหลังม้า พระเณรใช้ม้าเดินทางเผยแผ่ธรรมะและเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตรไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่!! 

ครั้งนี้เราจะย้ายห้องเรียนของ การเรียนถ่ายดาว และ ทางช้างเผือก ไปอยู่ในสถานที่จริงที่ ดอยผาตั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist, PS) แนะนำเทคนิคในการถ่าย ดาว และ ทางช้างเผือก, การตั้งค่ากล้องอุปกรณ์ที่ต้องใช้, มุมมองแนวคิดในการถ่าย ทางช้างเผือกเบื้องต้น
 
แตะแสงแรกกับจุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดในไทยบน ดอยผาตั้ง  เพราะสามารถชมทะเลหมอกสวยงามที่ จุดชมวิวทะเลหมอกเนิน 103 และ ไร่ชาฉุยฝง ... ไร่ชาสีเขียวที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันได รายล้อมด้วยภูเขาสูง 

และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น

HIGHLIGHT:
o  
 เรียนถ่ายดาว และ ทางช้างเผือก ในสถานที่จริงที่ ดอยผาตั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist, PS) แนะนำเทคนิคในการถ่าย ดาว และ ทางช้างเผือก, การตั้งค่ากล้องอุปกรณ์ที่ต้องใช้, มุมมองแนวคิดในการถ่ายช้างทางช้างเผือก


o    ดอยผาตั้ง ยอดดอยในเทือกเขาหลวงพระบาง เป็นเส้นแบ่งเขตไทย-ลาว  จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ตกที่งดงาม


o    จุดชมทะเลหมอกเนิน 103 จุดชมวิวและดูทะเลหมอกแบบพาโรนาม่าที่สูงที่สุดบนดอยผาตั้ง


o    วัดป่าอาชาทอง ใช้ม้าเป็นพาหนะเดินทางเผยแผ่ธรรมะ บิณฑบาตรและแจกจ่ายอาหารให้กับชาวเขาที่ลำบาก


o    ไร่ชาฉุยฟง แหล่งปลูกชาชั้นดี ไร่ชาที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันไดบนภูเขาสูง 


o    หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว 5 ชนเผ่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเขาหลายชนเผ่า

กำหนดการเดินทาง:  4 – 6 เมษายน 2563 (3 วัน 2 คืน ลางาน 0 วัน) ตรงกับวันหยุด 1 วัน คือ วันจักรีที่ 6 เมษายน 
จำนวนสมาชิก: 16 ท่าน
(สมาชิก 8 ท่านต่อ PS 1 ท่าน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ (Photo Specialist, PS): 2 ท่าน 


แนะนำสายการบิน และ เที่ยวบินสำหรับผู้เดินทางจากกรุงเทพ : สายการบิน Air Asia
ขาไป
เดินทางวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 ด้วยเที่ยวบิน FD 3201 
FD 3201
>> Don Mueang (DMK) – Chiang Rai (CEI) เวลา 09.00 น. – 10.25 น.  (1 ชั่วโมง 25 นาที)
ขากลับ
เดินทางวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ด้วยเที่ยวบิน FD 3208
FD 3208
>> Chiang Rai (CEI) – Don Mueang (DMK) เวลา 16.30 น. – 17.50 น. (1 ชั่วโมง 20 นาที)

วันที่ 1:  <วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563> สนามบินแม่ฟ้าหลวง – ดอยผาตั้ง - แนะนำเทคนิคในการถ่ายดาว และ ทางช้างเผือกก่อนถ่ายจริง
 
11.00 น. ➔ พบกันสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ Black Canyon ภายในสนามบิน 
12.00 น. ➔ รับประทานอาหารเที่ยง
16.00 น. ➔ เดินทางขึ้นดอยผาตั้ง เพื่อถ่ายแสงเย็น 
19.00 น. ➔ รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พัก
20.00 น. ➔ แนะนำเทคนิคในการถ่ายดาว และ ทางช้างเผือก, การตั้งค่ากล้องอุปกรณ์ที่ต้องใช้, มุมมองแนวคิดในการถ่ายทางช้างเผือกเบื้องต้น
21.00 น. ➔ แยกย้ายกลับห้องพักและเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพให้พร้อมสำหรับเช้าวันรุ่งขึ้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

ดอยผาตั้ง 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น ดอยผาตั้งเป็นยอดดอยอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง สันปันน้ำเป็นจุดแบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทย-ลาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในตอนเช้าและชมพระอาทิตย์ตกในเวลาเย็น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร เส้นทางเดินขึ้นยอดดอยมีความยาวประมาณ 700 เมตร 
จากยอดดอยสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงฝั่งลาว และสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าที่อยู่ห่างออกไปกว่า 25 กิโลเมตรได้ชัดเจน

วันที่ 2:  <วันที่ 5 เมษายน 2563> ดอยผาตั้ง - ถ่ายภาพดาว และ ทางช้างเผือก ที่จุดชมทะเลหมอกเนิน 103  –  วัดป่าอาชาทอง 


03.00 น. ➔ ขึ้นดอยไปทางช้างเผือกที่ จุดชมวิวทะเลหมอกเนิน 103 
07.00 น. ➔ ถ่ายแสงเช้า ที่ดอยผาตั้ง
08.30 น. ➔ กลับเข้าที่พัก รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ➔ Check Out จากที่พัก และเดินทางลงมาจากดอย
12.30 น. ➔ รับประทานอาหารกลางวัน และออกเดินทางไป วัดถ้ำป่าอาชาทอง
13.30 น. ➔ ถึงวัดถ้ำป่าอาชาทอง ถ่ายภาพพระขี่ม้าบิณบาตรและกิจวัตรสงฆ์
17.00 น. ➔ Check In เข้าโรงแรม 
18.00 น. ➔ รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. ➔ พักผ่อนตามอัธยาศัย

จุดชมทะเลหมอกเนิน 103 
เป็นเนินเขาอีกลูกบนดอยผาตั้ง อยู่ห่างจากเนิน 102 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 500 เมตร ลักษณะบนเนิน 103 มีหินขนาดใหญ่ อยู่บนเนินเป็นจุดชมวิวที่สวยงามจะเป็น จุดชมทะเลหมอก ที่กล่าวได้ว่าสวยงามที่สุด กว่าทุก ยอดบนดอยผาตั้งเพราะจะชมทะเลหมอก ได้กว้างไกลแบบพาโนรามา ดอกนางพญาเสือโคร่งบานบริเวณลานจอดรถซึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

วัดถ้ำป่าอาชาทอง
วัดถ้ำป่าอาชาทอง ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดารห่างไกลคมนาคม บนดอยสูง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย แม้แต่ชาวบ้านยังต้องใช้ม้าแกลบ ในการเดินทางและบรรทุกสัมภาระ เหตุนี้เจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์ฯ อดีตนายทหารม้าเก่า จึงให้พระเณรที่นี่ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตรไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่วิ่งระยะทางร่วม 5 กม.


พาหนะเดินทางบิณฑบาตรเพื่อเผยแผ่ธรรมมะให้กับชาวไทยภูเขาและไทยใหญ่ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนา พบกับบทบาทของ "พระ" กว่า 25รูป 12 สาขาของสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองกับการสงเคราะห์ชาวเขาที่น่าสนใจยิ่ง ท่านจะได้ชมศูนย์อนุรักษ์ปรับปรุงพันธุ์ม้าไทย แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและชมความงามของธรรมชาติ ทัศนียภาพที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น

วันที่ 3:  <วันที่ 6 เมษายน 2563> ไร่ชาฉุยฟง –  หมุ่บ้านกะเหรี่ยง 5 ชนเผ่า –  สนามบินแม่ฟ้าหลวง


05.00 น. ➔ ตื่นเช้า ออกไปถ่ายแสงเช้าที่ ไร่ชาฉุยฟง
06.00 น. ➔ กลับที่พัก รับประทานอาหารเช้าและเก็บสัมภาระ
08.30 น. ➔ ออกเดินทางไป หมู่บ้านกระเหรี่ยง 5 ชนเผ่า
12.00 น. ➔ รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ➔ เดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง

ไร่ชาฉุยฟง
ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน เชียงราย มีพื้นที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ชาที่ กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซึ่งเราสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด มีความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่ โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได ซึ่งดูสวยงามแปลกตา ไร่แห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครมาแล้วหลายเรื่องจนทำให้ ไร่ชาฉุยฟงเป็นที่รู้จัก

หมู่บ้าน 5 ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว
บ้านป่าอ้อเริ่มก่อตั้งประมาณ 20 ปีที่แล้ว โดยในระยะแรกชุมชนมีการจัดทำโครงการเกษตรแบบยั่งยืน คือการปลูกผัก เลี้ยงวัวควายต่อมาได้ชักจูงชาวเขาเผ่าต่างๆ มาทำงาน และปลูกบ้านของแต่ละชนเผ่ารวมกัน 5 เผ่า คือ อาข่า เย้า ลาหู่ ปะหล่อง กะเหรี่ยงคอยาวแต่ละชุมชนดำเนินวิถีชีวิตของแต่ละเผ่า มีวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละเผ่า แต่ละชนเผ่าจะนับถือบรรพบุรุษตนเอง นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ ต่อมาได้พัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมหมู่บ้านชาวเขาชุมชน มีการประกอบอาชีพหลักคือการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำการฝีมือเย็บปักถักร้อย ทอผ้า เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้เสริมสำหรับชุมชน

รายละเอียดค่าบริการ และ การชำระเงิน
อัตราค่าบริการ: 9,900 บาท/ท่าน
(ชำระเต็มจำนวน)
พิเศษ!! สำหรับลูกค้าเก่า Foto Journey เพียง 9,300 บาท/ท่าน เท่านั้น
(ไม่รวมค่าเดินทางไปเชียงรายเท่านั้น
รวมค่าอาหารทุกมื้อแล้ว)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:
ณ วันที่จอง : ชำระเต็มจำนวนเมื่อจอง
***โดยบริษัทถือลำดับการชำระเงิน เป็นสำคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง***
 ***สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับพักเดี่ยวแต่อย่างใด***

ค่าบริการนี้รวม:
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักคู่)
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่ายานพาหนะ, น้ำมัน, ที่จอดรถ, ทางด่วนและอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทาง
- ค่าเข้า หมู่บ้าน 5 ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว
- ค่าแบบตลอดโปรแกรมในการถ่ายภาพทั้ง 3 วัน
- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุ

ค่าบริการนี้ไม่รวม:
- ค่าเดินทางไปเชียงราย
- ค่าทิปพนักงานบริการ(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

 

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line : https://lin.ee/62Sr8ZV หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH 

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ
- ทริปนี้มีลักษณะเป็น Photo Trip จะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด
- แนะนำอุปกรณ์ถ่ายภาพ
       o    แนะนำเลนส์ทุกช่วง Wide/Normal/Tele 
       o    แนะนำเลนส์ Superwide F กว้างสำหรับถ่ายดาว และ/หรือ ทางช้างเผือก
       o    ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์
       o    สายลั่นชัตเตอร์
       o    ไฟฉายคาดหัว (Head lamp)
       o    อุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์
-แนะนำสิ่งของส่วนตัวที่ควรเตรียม
       o    รองเท้าผ้าใบที่มิดชิดกระชับเท้า
       o    ยาประจำตัวเฉพาะบุคลและยาฉีดกันยุง
       o    เสื้อกันหนาวกันลมมีหมวกด้วยจะดีมาก
       o    ผ้าแมสปิดจมูกเราอาจจะเจอเรื่องหมอกควัน
       o    ขนมขบเคี้ยวทานเล่นพกติดตัวระหว่างทางและระหว่างถ่าย

เงื่อนไขการยกเลิกทริป
กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนไม่ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ ยืนยันการออกเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และ ผู้เดินทางท่านอื่นๆที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้
และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ 
ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199