"Complete your frame....

with a great Journey"

“The Lost City of Petra; Jordan”

Foto Journey  ยินดีพาท่านไปชม เมืองในเทพนิยาย ทะเลทราย และเพตรา…. JORDAN…..ดินแดนอาหรับ ที่มีสถาปัตยกรรมโรมันหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปโบราณสถาน เมืองเก่า เสา โรงละคร รูปปั้น เนื่องจากในสมัยโบราณ JORDAN เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันเป็นเวลาหลายร้อยปี
พร้อมแหล่งท่องเที่ยวอีกมากรอเปิดประสบการณ์ของท่านอยู่……ไม่ว่าจะเป็น…..การท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ ….
ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ…. มหานครเพตรา…เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่……แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน…..ตามรอยสงครามครูเสด…..สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี ที่เราสามารถลอยตัวในน้ำได้…….ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา…..ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน 


และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น

Highlight:

•    PETRA  .....เพตรา…..นครสีกุหลาบที่มีเสน่ห์ทั้งกลางคืนและกลางวัน…..
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยการจัดอันดับของ New 7 Wonders Foundation ในปี 2001 และ ถูกบันทึกเป็น มรดกโลก โดย UNESCOเมื่อปี 1985 และ ยังได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Smithsonian ให้เป็น “1 ใน 28 สถานที่ต้องไปเยือนก่อนตาย”อีกด้วย
•    WADI RUM  …..ตะลุยทะเลทราย นั่งรถจิ๊บ อยู่ปิกนิก นอนชมดาว…… หรืออีกชื่อว่า Valley of the Moonแปลเป็นไทยสวยๆได้ว่า หุบเขาจันทรา เป็นหุบเขาหินทรายและหินแกรนิตหินซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจอร์แดนเป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในจอร์แดน   มีหน้าตาใกล้เคียงกับดาวอังคาร
•    SHOUBAK CASTLE …..ชมอารยธรรม ตามรอยสงครามครูเสด เสพงานศิลป……ป้อมโบราณสมัยสงครามครูเสด ของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
•    DEAD SEA…..ทะเลสาบมหัศจรรย์ พอกโคลน ลอยตัว ในทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลก……
เยือนจุดต่ำที่สุดของโลกกันที่ระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 396 ม. ทะเลซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุเข้มข้นกว่าทะเลทั่วไปถึง 6 เท่า ซึ่งช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผู้ที่ลงอาบน้ำในทะเลสาบได้ …ส่วนโคลนสีดำของเดดซีนั้นก็เชื่อว่าทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งอ่อร่า

กำหนดการเดินทาง : 17–22 มิถุนายน 2563 (6 วัน, ลางาน 4 วัน) 
จำนวนสมาชิก: 14 ท่าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ (Photo Specialist, PS): 2 ท่าน 
ผู้นำทริปท้องถิ่น (Local Tour Leader): 1 ท่าน
ผู้ขับรถท้องถิ่น (Local Driver): 1 ท่าน (รถบัส VIP ขนาด 40 ที่นั่ง)

 

รายละเอียดเส้นทางระหว่างประเทศ: สายการบิน Royal  Jordanian 

ขาไป

เดินทาง วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ด้วยเที่ยวบินที่ RJ183 (Direct Flight)
RJ183 >> Bangkok (BKK) – Amman (AMM) เวลา 00:25 – 05:10 (ระยะเวลาเดินทาง 8 ชม. 45 นาที)

ขากลับ

เดินทางวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ด้วยเที่ยวบินที่ RJ180 (Direct Flight)
RJ180 >> Amman (AMM) – Bangkok (BKK) 02:30 – 15: 35 (ระยะเวลาเดินทาง 9 ชม. 05 นาที)

***ออกตั๋วหลังจากได้รับยืนยันการออกทริป จากทางบริษัทฯเท่านั้น***

***บริการจัดการจองตั๋วเครื่องบิน โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม… รายละเอียดสามารถดูในหัวข้อ “ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ” ด้านล่าง***

 รายละเอียดการเดินทาง :

วันที่ 1 <วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563>    Amman - Mt. Nebo – Shoubak Castle – Petra by Night - Petra
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบิน Royal  Jordanian ไฟลท์ RJ183 (Direct Flight) เวลาเครื่องออก 00:20 น. ระยะเวลาเดินทาง 9 ชม. 20 นาที และถึงสนามบิน Amman Airport เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน เวลาท้องถิ่น 04:40 น. โดยเวลาที่ประเทศจอร์แดนช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางออกจากเมือง Amman ไปถ่ายภาพที่ Mt.Nebo และ Shoubak Castle ก่อนเดินทางเพื่อเข้าพักที่ Petra และ ชม Petra by Night


Mt. Nebo
ภูเขา นีโบเป็นที่ที่เชื่อกันว่าโมเสสได้มาเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 120 ปี และถูกฝังอยู่ในพื้นที่แม้ว่าการระบุตำแหน่งที่แน่นอนของสถานที่ฝังศพนั้นเป็นการคาดเดาก็ตาม
พื้นที่บริเวณภูเขา Mt Nebo ประกอบด้วยโขดหินหลายแห่งรวมทั้ง Siyagha (ชื่อท้องถิ่นของไซต์หมายถึง 'อาราม') โบสถ์โมเสส Memorial Church ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ ทะเลเดดซี …. อิสราเอล และ ดินแดนปาเลสไตน์


SHOUBAK CASTLE …..ชมอารยธรรม ตามรอยสงครามครูเสด เสพงานศิลป……
ปราสาทโชบัค (SHOUBAK CASTLE) ป้อมโบราณสมัยสงครามครูเสด สงครามครูเสดกินเวลาหลายร้อยปี และแบ่งเป็นสงครามย่อยๆ หลายช่วง (นับรวมได้ 9 ครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ 200 ปี) ทั้งฝ่ายของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามต่างก็ตั้งเมือง สร้างป้อมปราการในจุดยุทธศาสตร์กันอย่างเต็มที่ และป้อมปราสาทเหล่านี้ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน โดยใช้ชื่อเรียกรวมๆว่า “ปราสาทครูเสด” (Crusader Castles) 


วันที่ 2 <วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2563>  : Petra
หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินเที่ยวชมเพตรา และ ถ่ายรูปที่เพตราตั้งแต่เช้าจนพระอาทิตย์ตกดิน พักที่เพตราอีก 1 คืน
***วันนี้จะเป็นวันที่เดินเยอะที่สุดในทริป ใช้เวลาที่อยู่ในเพตราทั้งหมดรวม 10 ชั่วโมง มีทั้งทางเดินแบบราบและขึ้นเนินบ้างบางช่วง แนะนำร้องเท้าหุ้มส้นพื้นแข็งยึดเกาะได้ดี หากใครมีรองเท้าสำหรับ Hiking อยู่แล้วสามารถใช้ได้***


PETRA  .....เพตรา…..นครสีกุหลาบที่มีเสน่ห์ทั้งกลางคืนและกลางวัน…..
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยการจัดอันดับของ New 7 Wonders Foundation ในปี 2001 และ ถูกบันทึกเป็น มรดกโลก โดย UNESCOเมื่อปี 1985 และ ยังได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Smithsonian ให้เป็น “1 ใน 28 สถานที่ต้องไปเยือนก่อนตาย”อีกด้วย
PETRAนครหินแกะสลักโบราณที่เต็มไปด้วยตำนานอันลึกลับ และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง 3,000 ปี นอกจากนี้ยังมี ‘มหานครศิลาทรายสีชมพู’‘Red Road City’ หรือ ‘นครศิลาสีกุหลาบ’Petra  เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ฮิตหลายเรื่องเช่น Transformers: Revenge of the Fallen, Indiana Jones and the Last Crusade, The Mummy Returns ฯลฯ


วันที่ 3  <วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563> :  Petra – Wadi Rum
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางจาก Petra เพื่อไป WADI RUM หลังรับประทานอาหารกลางวัน เราจะเริ่มสำรวจ WADI RUM โดยรถกระบะเปิดประทุน ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง คืนนี้เราจะค้างกันที่แคมป์กลางทะเลทราย และหาโอกาสถ่ายดาวหมุน และ ทางช้างเผือกกันนะครับ


WADI RUM  …..ตะลุยทะเลทราย นั่งรถจิ๊บ อยู่ปิกนิก นอนชมดาว……
ทะเลทรายที่ไม่เหมือนกับทะเลทรายในประเทศอื่นๆอย่างแน่นอน เพราะทะเลทรายแห่งนี้มิได้มีเพียงแค่เนินทราย แต่ประกอบไปด้วยภูเขารูปทรงพิเศษ แหล่งอารยธรรมโบราณ  ที่สำคัญเราจะนอนดูดาว และรอถ่ายดาวกันกลางทะเลทรายแห่งนี้เลย 


WADI RUMเป็นภาษาอาหรับหรืออีกชื่อว่า Valley of the Moonแปลเป็นไทยสวยๆได้ว่า หุบเขาจันทรา เป็นหุบเขาหินทรายและหินแกรนิตหินซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจอร์แดนเป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในจอร์แดน   ที่นี่ถูกเปรียบเทียบว่ามีหน้าตาใกล้เคียงกับดาวอังคาร ตามแบบที่นาซ่าเคยไปถ่ายรูปมา ดังนั้นเวลาหนังเรื่องไหนจะถ่ายดาวอังคาร ก็จะมาถ่ายทำที่นี่ อย่าง The Martian เป็นต้น


WADI RUM เคยเป็นที่อาศัยของมนุษย์มาแต่ในอดีต มีวัฒนธรรมมากมายตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ชาว Nabateans ซึ่งเป็นชนพื้นถิ่นเร่ร่อน ทิ้งไว้ในรูปของภาพวาดบนหิน หนึ่งในภูเขาหินขึ้นชื่อใน WADI RUM ได้รับการตั้งชื่อว่า “The Seven Fils of Wisdom”ซึ่งถูกนำมาเป็นภาพหน้าปกของหนังเรื่อง  Lawrence Lawrence of Arabia

วันที่ 4 <วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563>  : Wadi Rum – Dead Sea
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไป ทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลก; DEAD SEA  แนะนำให้นำชุดว่ายน้ำ และ รองเท้าใส่เล่นทะเลหรือรองเท้าแตะมาสำหรับ ทดสอบการลอยตัวโดยไม่ต้องพยายามตามที่เคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษาว่าเป็นทะเลที่เราสามารถลอยตัวได้กันครับ และแนะนำให้ พอกโคลน เพื่อสุขภาพและการดูแลผิว ^^
ในวันนี้อากาศจะอุ่นขึ้นจากเมืองอื่นๆประมาณ 10 กว่าองศสเซลเซียล เนื่องจากทะเลเดดซีอยู่จุดที่ต่ำที่สุดของโลกคือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 396 ม. ซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้กับเปลือกโลกมากที่สุดนั้นเอง อากาศจึงอุ่น สบาย เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมากครับ


DEAD SEA…..ทะเลสาบมหัศจรรย์ พอกโคลน ลอยตัว ในทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลก……
เราสามารถเห็นก้อนเกลือที่ลอยอยู่เหนือ DEAD SEAนั้นคือ ตะกอนที่จับตัวสะสมจนหนาเป็นแท่งตั้งแต่เมื่อกว่า 2 ล้านปีมาแล้ว นอกจากเกลือแล้ว ทะเลเดดซียังอุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโบรมีน ว่ากันว่าแร่ธาตุเหล่านี้ช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผู้ที่ลงอาบน้ำในทะเลสาบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคผิวหนัง โรคข้ออักเสบ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ส่วนโคลนสีดำของเดดซีนั้นก็เชื่อว่าทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งอ่อนเยาว์ ปัจจุบันมีการสกัดเอาแร่ธาตุต่างๆ ไปใช้ประโยชน์เชิงการค้า


ทะเลเดดซี (DEAD SEA) มีพืชและสัตว์อยู่น้อยมาก ในน้ำทะเลสาบที่มีปริมาณเกลือเข้มข้นกว่าน้ำในมหาสมุทรถึงหกเท่า มีสัตว์เซลล์เดียวไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่อยู่รอดได้ ฝูงนกกิ้งโครงที่ทำให้ที่นี่มีชีวิตชีวาขึ้นมา พวกมันหากินแมลงและผลไม้อยู่ตามชายฝั่งทะเลสาบ 


DEAD SEAตั้งอยู่ ณ ก้นหุบเขาจอร์แดน ทางตอนเหนือของหุบเขาทรุดเกรตวิฟต์ มีระดับผิวน้ำต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 396 ม. แต่บางช่วงลึกประมาณ 400 ม. ทำให้ก้นทะเลตรงนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึงเกือบ 800 ม. มีความยาว เกือบ 80 กม. ไปตามแนวหุบเขา ตรงจุดกว้างที่สุดนั้นกว้างถึง 18 กม.  
วันที่ 5 <วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563> : Dead Sea – Jerash - Amman Citadel - Rainbow Street – Amman
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกจาก Dead Sea เพื่อตรงไปยังเมืองที่เก่าแก่ซึ่งมีประชากรอยู่แล้วมานานกว่า 6,500 ปี; JERASH หลังจากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน แล้ว เดินทางไปเก็บภาพแสงเย็นที่ Amman Citadel และ Rainbow Street 
รับประทานอาหารเย็นและเตรียมตัวเดินทางไปยังสนามบิน Amman Airport


JERASH …..สำรวจเมืองที่มีอายุ 6,500 ปี.….สัมผัสกลิ่นไอโรมัน…..ชมสถาปัตยกรรมกรีก…..
JERASH เป็นเมืองเก่าแก่ซึ่งมีประชากรอยู่แล้วมานานกว่า 6,500 ปี เมืองแห่งนี้ได้ผ่านยุคทอง ภายใต้การปกครองของโรมัน ประวัติศาสตร์ของเมือง มีการผสมผสานของโลกกรีก และโรมันของลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียน รวมทั้งประเพณีโบราณของชาวอาหรับตะวันออก  ชื่อของเมืองสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์นี้ 
ชาวอาหรับ เก่าแก่ที่สุดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในช่วงก่อนยุคคลาสสิกของ 1 พันปีก่อนคริสตศักราชได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน Garshu ของพวกเขา ภายหลังชาวโรมันได้เปลี่ยนชื่ออาหรับจาก Garshu เป็น Gerasa และในปี  2349 ชื่อเมืองได้ถูกเปลี่ยนอีกครั้งเป็น Jerash 
นักเดินทางชาวเยอรมันชื่อ Ulrich Jasper Seetzen ได้ค้นพบ และเขียนถึงเมืองโบราณ JERASH ทำให้เมืองนี้ได้รับการเปิดเผยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผ่านชุดของการขุดค้นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 และดำเนินต่อไปมาจนถึงทุกวันนี้


AMMAN CITADEL
ป้อมปราการอัมมาน เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมมานประเทศจอร์แดน ที่รู้จักกันในภาษาอาหรับคือ Jabal al-Qal'a, มีลักษณะเป็นรูปตัว L และเป็นหนึ่งในเจ็ด Jabals (ภูเขา) ดั่งเดิมตั้งแต่อัมมานสมัยโบราณ ค้นพบหลักฐานเครื่องปั้นดินเผาสมัยยุคยุคนีโอะลีธอิค (Neolithic)  และวัฒนธรรมในช่วงเวลาของ Umayyads หลังจากนั้นเมืองนี้เข้าสู่ช่วงเสื่อมโทรม จนกระทั่งยุค 1878 มีการค้นพบเมืองนี้ที่กลายเป็นเมืองรกร้างกองซากปรักหักพังอย่างไรก็ตามป้อมปราการแห่งอัมมานก็ถือว่าอยู่ในสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่อง
ป้อมปราการอัมมานนี้ ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญเพราะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของการยึดครองโดยอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่จากหลายแห่ง อาคารส่วนใหญ่ยังคงมีให้เห็นอารยธรรมในช่วง โรมัน (Roman), ไบเซนไทน์ (Byzantine) , เมยยาด (Umayyad)  อาคารหลักในบริเวณนี้คือวิหารแห่ง Hercules, โบสถ์ไบแซนไทน์ และพระราชวังอูมายายะ

RAINBOW STREET
ถนนสายรุ้ง เดิมชื่อว่า Abu Bakr al Siddiq street เป็นพื้นที่สาธารณะ ในประวัติศาสตร์ของ Jabal Amman ใกล้ใจกลางเมืองอัมมานจอร์แดน ถนนวิ่งไปทางทิศตะวันออกจากวงกลมแรกไปยังถนน Mango Street และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้ง ร้านอาหารไปจนถึงผับ, อาคารสภาอังกฤษ, สำนักงานใหญ่ของ บริษัท โรงกลั่นปิโตรเลียม Jordan, โรงภาพยนตร์, บริษัท, ร้านค้ามากมาย, ศูนย์การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิแม่น้ำจอร์แดน 
นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ของจอร์แดนเช่น Al-Mufti House ที่พำนักของ King Emil Huomo และบ้านของอดีตผู้บัญชาการทหารและนายกรัฐมนตรี Zaid ibn Shaker Souk Jara อีกด่้วย


วันที่ 6 <วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563> : Amman - Bangkok
ออกจากสนามบิน Amman Airport เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยสายการบิน Royal  Jordanian ไฟลท์ RJ180 (Direct Flight) เวลาเครื่องออก 02:15 น. ระยะเวลาเดินทาง 8 ชม. 10 นาที และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ เวลาท้องถิ่น 15:25 น. ของวันเดียวกัน

รายละเอียดค่าบริการ และ การชำระเงิน

อัตราค่าบริการ: 59,000 บาท/ท่าน (สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด)
พิเศษ! สำหรับลูกค้าเก่า Foto Journey เพียง 55,900 บาท/ท่าน เท่านั้น
***ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและค่า Visa On Arrival***

***ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ upgrade นอน Martian Tent ที่ ทะเลทราย Wadi Rum***

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:

ณ วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 15,000 บาท
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 : ชำระมัดจำงวดที่สอง 25,000 บาท
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 : ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด

***โดยบริษัทถือลำดับการชำระเงิน เป็นสำคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง

สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับพักเดี่ยวแต่อย่างใด***

 

ค่าบริการนี้รวม:

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (โรงแรม 5 ดาว และ แคมป์เต็นท์ที่ทะเลทราย WADI RUM 1 คืน)  (พักห้องคู่)
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตลอดการเดินทาง
- ค่ารถรับ ส่ง ไป กลับ สนามบินในจอร์แดน
- ค่ารถบัสที่เป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
- ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ และ เยี่ยมชมสถานที่ในทุกเมือง
- ค่าเข้าชม Patra by Night 1 คืน
- ค่าเข้าชม Patra ช่วงกลางวัน
- ค่ารถจิ๊บเพื่อชมทะเลทราย WADI RUM
- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

- ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับ BKK-Amman และ Amman-BKK
- ค่าทำวีซ่า On Arrival เมื่อถึงเมือง Amman
- ค่าขี่อู๊ฐ, ลา, ล่อ, ม้า เพื่อทดแทนการเดินเท้า ^^
- ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ

- ค่าใช้จ่ายในการ upgrade นอน Martian Tent ที่ ทะเลทราย Wadi Rum
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line : https://lin.ee/62Sr8ZV หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH 

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ

- ทริปนี้มีลักษณะเป็น Photo Trip จะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด
- การทำวีซ่า จะดำเนินการทำให้ทั้งหมด ไม่ต้องแสงตน และ ไม่ต้องใช้ Passport เล่มจริง เป็นลักษณะ Visa on arrival

- บริการจัดการจองตั๋วเครื่องบิน

กรณีให้ Foto Journey (FJ) ออกบัตรโดยสาร จะเป็นการจองที่นั่งบัตรโดยสารผ่านระบบ GDS ( Global Distribution System ) มีระยะเวลาในการออกบัตรโดยสาร (โอนเงินค่าตั๋วฯ) ภายใน 48-72 ชั่วโมง 

ซึ่งต่างจากราคาบนหน้าเว็ปไซด์ ที่เป็น Real Time Rate ที่ขึ้น-ลง ตามสายการบิน 

โดยรับบริการจองตั๋วเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ทริปนั้นยืนยันการออกเดินทาง จนถึง 30 วันก่อนกำหนดวันเดินทางในทริปนั้นๆ

 

ข้อมูลที่จำเป็น ในการสำรองที่นั่ง ผ่านระบบ GDS  

1.ชื่อ - นามสกุล ตามหน้าหนังสือเดินทาง

2.Frequent Flyer Number หรือบัตรสะสมไมล์ 

3.ระบุที่ั่นั่งที่ต้องการ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง อาจมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของสายการบิน 

4.หลังจากสำรองที่นั่งแล้ว ทาง Foto Journey (FJ) จะแจ้งราคาบัตรโดยสารที่ไม่มีธรรมเนียมค่าบริการ

5.สมาชิกโอนเพื่อออกบัตรโดยสารภายในวันเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกัน ฺBooking จะ Auto Cut 

6.กรณีโอนเงินไม่ทันตามกำหนด และมีการสำรองที่นั่งใหม่ อาจมีราคาที่เท่าเดิม หรือ สูงขึ้นกว่าเดิม ขึ้นอยู่กับสถานะของที่นั่งในช่วงเวลานั้น ๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทริป

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 25,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-89 วัน หัก 35,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-44 วัน หัก 45,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้น

กรณีที่บริษัทฯ ยืนยันการออกเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และ ผู้เดินทางท่านอื่นๆที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้
และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199