shutterstock_336864749-.เน__เธ__เน__เธฃเ

"Complete your frame....

with a great Journey"

“Land of Mystery; Kyrgyzstan”

FOTO JOURNEY ยินดีพาท่านไปชม……ประเทศที่ได้คำนิยามว่า เป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ร่ำรวยด้วยความลงตัวของธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่ยังไม่ยึดติดกับความเจริญ  ทริปเจาะลึกคีร์กีซสถาน ทั้งหุบเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า ดอกไม้ป่า ยอดเขาหิมะ ป่าสน รวมถึง นกอินทรีย์ ชนเผ่าเร่ร่อน นกอินทรีย์ กระโจม และ ทุ่งหญ้าอันเวิ้งว้าง…..
    
ประเทศคีร์กีซสถาน มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน แต่ถูกซุกซ่อนบดบังในร่มเงาแห่งสหภาพโซเวียต จนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลง ประเทศนี้จึงประกาศอิสรภาพเกิดเป็นประเทศใหม่บนโลกนี้ 5 ประเทศ เรียกรวมกันว่าเป็นเขตเอเชียกลาง (Central Asia)
ทั้ง 5 ประเทศมีชื่อลงท้ายด้วยคำว่าสถาน ซึ่งคำว่าสถานแปลว่าดินแดน ได้แก่ (1)คาซัคสถาน (2)อุซเบกิสถาน (3)ทาจิกิสถาน (4)เตอร์กเมนิสถาน และ ที่นี่....(5)คีร์กีซสถาน
สำหรับคนรัก “เขา” จะตกหลุมรักประเทศนี้ เพราะถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งบนยอดเขาตลอดปี มีภูมิประเทศเป็นภูเขาเกือบ 90% ของพื้นที่ 

และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น
 

HIGHLIGHT:

•    ทริปเจาะลึกคีร์กีซสถาน ประเทศที่ได้คำนิยามว่า เป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ร่ำรวยด้วยความลงตัวของธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่ยังไม่ยึดติดกับความเจริญ
•    ทะเลสาบอัลไพน์ ที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และเทือกเขา เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับสองในคีร์กีซสถาน และทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในคีร์กีซสถาน; Song Kol Lake
•    หอระฆังซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร ถูกสร้างในช่วงต้นยุคกลางและเป็นโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตหุบเขาแคนยอนที่; Tash-Rabat
•    ชมการล่าสัตว์นกอินทรีย์ (Eagle Hunting) ของชนเผ่าเร่ร่อน  ในหมู่บ้านของคีร์กีซสถาน
•    แคนยอน (Canyon) ที่สวยงามที่สุดในคีร์กีซสถาน  …หุบเขาที่เต็มไปด้วยรูปทรงหินทรายที่น่าอัศจรรย์ซึ่งให้ชื่อของมันซึ่งหมายถึงเทพนิยายในรัสเซีย 'Fairy Tale'; Skazka Canyon
•    มัสยิดไม้ที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวชาวดองแรง (Dungans)…..ชาวจีนมุสลิมที่หนีสงครามในประเทศจีน ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีน และอาคารหลังนี้สร้างโดยไม่ใช้ตะปู; Dungan Mosque

กำหนดการเดินทาง: 29 สิงหาคม  - 6 กันยายน  2563 (9 วัน ลางาน 5 วัน)
จำนวนสมาชิก: 14 ท่าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ (Photo Specialist, PS): 2 ท่าน (สมาชิก 7: PS 1)

ผูู้นำทริปท้องถิ่น (Local Tour Leader): 1 ท่าน

ผู้ขับรถท้องถิ่น (Local Drive): 1 ท่าน

รายละเอียดเส้นทางการบินระหว่างประเทศ : สายการบิน Air Astana

**กรณีจำนวนสมาชิกสามารถเดินทางพร้อมกันโดยใช้ตั๋วกรุ๊ป ทาง Foto Journey จะเป็นผู้ดำเนินการให้**

ขาไป

เดินทาง วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC932 และ KC109
KC 932 >>> 10:15 Bangkok(BKK) - 16:25 Almaty(ALA); (ระยะเวลาการเดินทาง 7 ชม. 10 นาที, เวลาต่อเครื่อง 1 ชม. 35 นาที)
KC 109 >>> 18:00 Almaty(ALA)   - 18:55 Bishkek(FRU); (ระยะเวลาการเดินทาง 0 ชม. 55 นาที)

ขากลับ

เดินทางวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC110 และ KC931
KC110 >>> 19:55 Bishkek(FRU) - 20:45 Almaty(ALA); (ระยะเวลาการเดินทาง 0 ชม. 55 นาที, เวลาต่อเครื่อง 4 ชม. 30 นาที)

KC931 >>>  01:15 Almaty(ALA) - 08:55 BKK , Air Astana KC931 (ระยะเวลาการเดินทาง 6 ชม. 55 นาที)


***ออกตั๋วหลังจากได้รับยืนยันการออกทริป จากทางบริษัทฯเท่านั้น***
***บริการจัดการจองตั๋วเครื่องบิน โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม… รายละเอียดสามารถดูในหัวข้อ “ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ” ด้านล่าง***

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1: <วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 > Bangkok ✈   Almaty ✈   Bishkek
เวลา 07:45 น. ก่อนเวลาเครื่องออก 2.30 ชม. ทีมงาน Foto Journey และ สมาชิกร่วมทริปทุกท่าน พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อ Check In และออกเดินทางด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC932และ KC109 เครื่องออกวลา 10:15 น. จากกรุงเทพเดินทางถึง บิชเคก (Bishkek) ในเวลาท้องถิ่น 18:55 น.
หลังตรวจเอกสาร ตม. และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางไปยังโรงแรม 4 ดาว Check in เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

Bishkek (บิชเคก)
เมืองบิชเคกเป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐคีร์กีชซึ่งเป็นสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการและตั้งอยู่ในเทือกเขา Tien Shan ในหุบเขา Chui Valley เป็นเมืองที่ค่อนข้างใหม่และมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่จำกัด 
บิชเคกเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของเมืองวางแผนเมือง; วางอยู่บนกริดที่มีถนนกว้างขนาบข้างด้วยคลองชลประทานและต้นไม้ขนาดใหญ่อาคารที่มีหินอ่อนfaçadesและคอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนต์โซเวียต 
บิชเคกก่อตั้งขึ้นเมื่อ Uzbek Khan ของ Kokand สร้างป้อมดินเล็ก ๆ ตามข้อตกลงบนแควของแม่น้ำ Chuy ในปี ค.ศ. 1825 เพื่อเชื่อมต่อจุดหยุดพักระหว่างทางบนเส้นทาง Silk Road ผ่านภูเขา Tian Shan ในปี ค.ศ. 1862 ชาวรัสเซียจับกุมและถูกทิ้งร้างก่อนที่พวกเขาจะตั้งกองกำลังของตน ชาวนารัสเซียถูกล่อทันทีที่นี่โดยทุนที่ดินและดินอุดมสมบูรณ์ของหุบเขา Chuy
เปลี่ยนชื่อเมือง Frunze กลายเป็นเมืองหลวงของ Kyrgyz ASSR ใหม่ในปีพ. ศ. 2469 แต่เดิมเปลี่ยนชื่อเป็นบิชอค (คีร์กีซรูปแบบเก่าของชื่อคาซัคชื่อ Pishpek) ในปี พ.ศ. 2534

Kyrgyzstan (คีร์กีซสถาน) 
ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน เป็นประเทศในเครือของสหภาพโซเวียตในเอเชียใต้ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ 
มีพรมแดนติดกับคาซัคสถานทางด้านทิศเหนือ, Uzbekistan ในทางทิศตะวันตก, ทาจิกิสถานในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และ จีนในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 2: < วันอาทิตย์ที่  30 สิงหาคม 2563 > Bishkek - Kochkor Valley - Song Kol Lake
เดินทางจาก บิชเคก (Bishkek) ไปยังหมู่บ้าน Kochkor (ระยะทางประมาณ 240 กม.) แวะเยี่ยมชม การผลิต และ การนำเสนอพรม 
รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น และเดินทางไปที่ทะเลสาบ Song-Kul (ระยะทางประมาณ 120 กม.) 
รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนในกระโจมเยิร์ต (Yurt) หรือ กระโจมมองโกเลีย 
หมายเหตุ พัก กระโจมเยิร์ต (Yurt)   4 ท่าน/กระโจม (ห้องน้ำด้านนอกกระโจม), ไม่ได้อาบน้ำ, ไม่มีไฟฟ้าใช้

Kochkor Valley
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ในภาคเหนือของ Naryn Kyrgyzstan เป็นศูนย์กลางการบริหารของ Kochkor District ชื่อเดิมคือ Stolypin และ Kochkorka ความสูง 1,800 เมตร มีประชากรอยู่ที่ 9,863 (จากการสำรวจในปี 2552)  อยู่บนเส้นทางหลัก A365 จาก Torugart Pass (China) ไปทางเหนือไปยัง Bishkek ประมาณ 7 กิโลเมตรทางทิศตะวันตก A367 สาขาไปทางตะวันตกสู่เขต Jalal-Abad และหุบเขา Ferghana Valley ทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 25 กม. ตามทางหลวงคือ Orto-Tokoy อ่างเก็บน้ำและประมาณ 45 กม. ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือ Balykchy บน Lake Issyk Kul หมู่บ้านเป็นฐานสำหรับการทัศนศึกษาในประเทศที่สูงและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวมีการพัฒนาค่อนข้างดี มีพิพิธภัณฑ์ประจำภูมิภาค

Song Kol Lake
เป็นทะเลสาบอัลไพน์ในภาคเหนือของจังหวัด Naryn ประเทศคีร์กีซสถาน อยู่ที่ระดับความสูง 3016 เมตรและมีพื้นที่ประมาณ 270 กิโลเมตร 2 และปริมาตร 2.64 กิโลเมตร 3 ความยาวสูงสุดของทะเลสาบคือ 29 กม. ความกว้างประมาณ 18 กม. และจุดที่ลึกที่สุดคือ 13.2 เมตร เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับสองในคีร์กีซสถานหลังจากทะเลสาบ Issyk Kul และทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในคีร์กีซสถาน ชื่อของมันหมายถึง "ทะเลสาบต่อไป"
ทะเลสาบนี้ล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าในช่วงฤดูร้อนที่กว้างใหญ่และเทือกเขา ความงามของมันได้รับการยกย่องอย่างมาก แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างถาวรบนทะเลสาบ แต่ชาวท้องถิ่นจะจัดหาเสบียงและให้เช่า yurts และห้องสุขาสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่นี้อาศัยและเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยเฉพาะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนเท่านั้น

วันที่ 3: < วันจันทร์ที่  31 สิงหาคม 2563 > Song Kol Lake – Naryn
ช่วงเช้า ถ่ายภาพที่ ทะเลสาบ Song-Kul 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน เริ่มเดินทางสู่ Naryn (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร) โดยเราจะเลือกเส้นทางที่สวยงามที่สุดในการชื่นชมและเก็บภาพรอบๆ ทะเลสาบ Song-Kul และแวะถ่ายภาพที่ Moldo-Ashuu 
ถึง Naryn เข้าที่พักในโรงแรม 3 ดาว และรับประทานอาหารค่ำก่อนเข้าพักผ่อนตามอัทธยาศัย
หมายเหตุ พัก กระโจมเยิร์ต (Yurt)   4 ท่าน/กระโจม (ห้องน้ำด้านนอกกระโจม), ไม่ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ถึง 4 ทุ่ม

Naryn 
เป็นศูนย์กลางการบริหารระดับภูมิภาคของเขต Naryn ในศูนย์กลางคีร์กีซสถาน พื้นที่ของมันคือ 84 ตารางกิโลเมตร (32 ตารางไมล์) และมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ 34,822 (จากการสำรวจในปี 2552) ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Naryn (หนึ่งในน่านน้ำหลักของ Syr Darya) ซึ่งตัดเส้นทางหุบเขาอันงดงามผ่านตัวเมือง 
จาก Naryn ถนนสายหลัก (หนึ่งในสาขาของถนนสายไหมโบราณ) ไหลผ่านใต้ไปยังที่ราบสูงคีร์กีซสถานศูนย์กลางสู่ Torugart Pass และประเทศจีน ปัจจุบันนี้เป็นเส้นทางคมนาคมหลักจากคีร์กีซสถานไปยังประเทศจีน Naryn เป็นเจ้าภาพหนึ่งในสามของมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียกลาง (UCA) มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยรัฐบาลของคาซัคสถานสาธารณรัฐคีร์กีซและทาจิกิสถานและพระบรมราชินีนาถนายอาข่า สถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของโลก ปัจจุบัน UCA ดำเนินการโรงเรียนสอนวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (SPCE) โดยมีโรงเรียนศึกษาระดับปริญญาตรีและ Graduate School of Development ในกระบวนการจัดตั้ง หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งเอเชียกลาง (UCA) Naryn มหาวิทยาลัยคีร์กีสถานเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 

วันที่ 4: < วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 > Naryn - Tash Rabat Caravanserai - Naryn
หลังรับประทานอาหารเช้าออกเดินทางจาก Naryn ไปยัง Tash Rabat Caravanserai สถานที่โบราณของเส้นทางสายไหม Great Silk Road (ระยะทางประมาณ 110 กม.) แวะเยี่ยมชมถ่ายภาพ Caravan Sarai และรับประทานอาหารกลางที่นั้น ก่อนเดินทางกลับไปที่ Naryn  พักค้างคืนที่โรงแรมเดิมอีก 1 คืน
หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

Tash-Rabat 
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 เป็นเส้นทางการค้าโบราณจากเอเชียกลางไปยังประเทศจีนและเป็นสถานที่พักสำหรับพ่อค้านักเดินทางและนักเดินทางคนอื่น ๆ เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นจากหินจากสถาปัตยกรรมเอเชียกลางของยุคนั้น มันเป็นเรื่องน่าทึ่งไม่เพียง แต่สำหรับขนาดและวัสดุก่อสร้าง แต่ยังสำหรับรูปแบบพิเศษของมันขึ้นอยู่กับสมมาตรที่สมบูรณ์แบบ และน่าอัศจรรย์

Tash Rabat Caravanserai
หอระฆัง "Tash-Rabat" (XV c.) เป็นอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร ถูกสร้างในช่วงต้นยุคกลางและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของคีร์กีซสถานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมภูเขาของ Tenir-Too ตั้งอยู่ในเขตหุบเขาแคนยอนที่งดงามของราบัต (Naryn region) บนความสูง 3200 เมตร 

วันที่ 5: < วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 > Naryn - Skazka Canyon - Tamga  -Tamga Village
เดินทางออกจาก Naryn ไปแวะชมทะเลสาบ Issyk-Kul (ระยะทางประมาณ 210 กม.) หลังจากนั้นเดินทางไปที่ Balykchi และรับประทานมื้อกลางวันและเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน Tamga (ระยะทางประมาณ 120 กม.) โดยเดินทางตามแนวชายฝั่งด้านใต้ของทะเลสาบ Issyk-Kul เพื่อชื่นชอบความงามของธรรมชาติ แวะถ่ายภาพเป็นระยะๆ ตามจุดสำคัญๆ 
ชมการล่าสัตว์นกอินทรีย์ (Eagle Hunting) บริเวณใกล้กับ หมู่บ้าน Bokombaevo (Bokombaevo village)
หลังจากนั้นแวะเก็บภาพที่ Skazka Canyon ช่วงเย็นเดินทางไปพักที่เกสต์เฮาส์ ที่หมู่บ้าน Tamga (Tamga Village)
หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

Skazka Canyon
เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในคีร์กีซสถานหุบเขาที่เต็มไปด้วยรูปทรงหินทรายที่น่าอัศจรรย์ซึ่งให้ชื่อของมันซึ่งหมายถึงเทพนิยายในรัสเซีย 'Fairy Tale' 
เมื่อนับพันปีของการพังทลายของหินทรายสีแดงได้ทำให้เกิดรูปแบบหลากหลาย ที่บางคนบอกว่าดูเป็นสัตว์, สถานที่สำคัญ, หรือตัวละครจากตำนาน
นี่คือแคนยอนที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน เป็นหุบเขาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลสาบ


Issyk-Kul
เป็นทะเลสาบทางตอนเหนือของ Tian Shan ซึ่งเป็นภูเขาในคีร์กีซสถานตะวันออก ความโดดเด่นของทะเลสาบIssyk-Kul นี้คือ 
(1)    เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกอันดับที่ 7 
(2)    เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลกโดยปริมาตร 
(3)    เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทะเลแคสเปียน 
Issyk-Kul หมายถึง "ทะเลสาบที่อบอุ่น" ในภาษาคีร์กีซสถาน 

Bokombaevo village
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสบายๆ ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลสาบ Issyk Kul บนถนนที่เชื่อมต่อ Balykchi และ Karakol อยู่ติดกับน้ำทะเลสีครามของทะเลสาบทุ่งหญ้าที่เขียวขจีและภูเขาที่ทุ่งหิมะทั้งหมด
ผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว และ ถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ ควรหยุดแวะที่หมู่บ้านอันเงียบสงบนี้ พบกับถนนสายไหม (Silk Road) ของคีร์กีซสถาน 
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งใต้ของทะเลสาบ Issyk Kul ของ Kyrgyzstan มีจำนวนประชากร 10,648 (จากการสำรวจสำมะโนประชากรของประชากร พ.ศ. 2552) ตอนนี้เป็นฐานสำหรับการท่องเที่ยวก่อนเดินทางขึ้นสู่เทือกเขาทางทิศใต้ มีการสาธิตของเหยี่ยวนกอินทรี 

 

วันที่ 6: < วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 > Tamga Village – Tash Stones - Jety Oguz Gorge - Karakol Town

เช้านี้เราออกเดิน Hiking ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ไปชม Tash Stones หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่ ออกเดินทางต่อไปยัง Jety Oguz Gorge (ระยะทางประมาณ 100 กม.) เมื่อถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของวันนี้คือที่ Karakol Town เพื่อรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารท้องถิ่น และพักค้างคืนที่โรงแรม 3 ดาว
หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

Jety Oguz Gorge
หุบเขา Jeti-Oguz เป็นหนึ่งในหุบเขาอันงดงามในคีร์กีซสถานซึ่งตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านใต้ของทะเลสาบ Issyk-Kul และในระยะทาง 17 กม. ไปทางทิศตะวันตกจากเมือง Karakol  
ชื่อของหุบเขามีความหมายเชิงสัญลักษณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาเจ็ดแห่ง ในเทือกเขาที่ทางเข้าสู่หุบเขา อย่างไรก็ตามตอนนี้จำนวนของหน้าผาเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป เนื่องจากกระบวนการกัดกร่อนตามธรรมชาติ

Karakol Town
Karakol เติบโตขึ้นในศตวรรษที่ 19 หลังจากนักสำรวจมาถึงแผนที่ยอดเขาและหุบเขาที่แยกคีร์กีซสถานจากจีน ในยุค 1880 ประชากรของ Karakol พุ่งสูงขึ้นด้วยการไหลบ่าเข้ามาของชาวดองแรง (Dungans) ชาวจีนมุสลิมหนีสงครามในประเทศจีน
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในคีร์กีซสถานใกล้กับปลายด้านตะวันออกของทะเลสาบ Issyk-Kul ในคีร์กีซสถานประมาณ 150 กิโลเมตร (93 ไมล์) จากชายแดนคีร์กีซสถานและจีนและ 380 กิโลเมตร (240 ไมล์) จากเมืองหลวงของบิชเคก เป็นเมืองหลวงของการปกครองของ Issyk-Kul Region มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร (17 ตารางไมล์) และมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ 66,294 (จากการสำรวจสำมะโนประชากรของประชากร พ.ศ. 2552)

วันที่ 7: < วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 > Karakol – The Petroglyphs Museum - Russian Orthodox Holy Trinity Cathedral - Dungan Mosque - Przhevalsky Memorial Complex  - Issyk Kul 
วันนี้มีหลายที่ให้เราได้บันทึกภาพและเยี่ยมชม อาทิเช่น The Petroglyphs Museum, เยี่ยมชมวิหาร Holy Trinity ของรัสเซียออร์โธดอกซ์ Russian Orthodox Holy Trinity Cathedral,  มัสยิด Dungan Dungan Mosque,  Przhevalsky Memorial Complex และ สิ้นสุดที่ Issyk Kul 
หมายเหตุ พัก โรงแรม (Hotel)  2 ท่าน/ห้อง, ได้อาบน้ำ, มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ


The Petroglyphs Museum
พิพิธภัณฑ์ก่อสร้างด้วยเงินลงทุนของกระทรวงวัฒนธรรมในปี 2553  พิพิธภัณฑ์ได้รับการออกแบบและสร้างโดย "เอลสตูดิโอ" ลัตเวีย จำกัด  พิพิธภัณฑ์ได้เปิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดย Ilham Aliyev
หอนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ในส่วนของ "Gobustan: UNESCO World Heritage Heritage" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ200 อนุสาวรีย์ทั่วโลก 
พิพิธภัณฑ์นี้ยังมีห้องโถงโรงภาพยนตร์ 3D สำหรับ 45 ที่นั่ง  มีเครื่องขยายเสียง 7 เครื่องจอภาพและเครื่องฉายภาพ  มีห้องประชุมสำหรับการจัดงานประชุมทุกประเภทใช้ในงานสำคัญๆระดับชาติและระดับนานาชาติ
นิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 12 ห้องซึ่งแสดงและเน้นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ของ Petroglyphs Gobustan

Dungan Mosque
มัสยิดไม้ที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวจีนสำหรับชาวดองแรง (Dungans) ในท้องถิ่น เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2450 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 2453 
มัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในชุมชนของ Karakol Dungans (จีนมุสลิมที่หนีการประหัตประหารในยุค 1880) ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนอาคารนี้สร้างโดยไม่ใช้ตะปูและนำเสนอภาพรวมทั้งล้อแห่งไฟสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาก่อนอิสลามของชาวญวนที่ผ่านมาทางพุทธศาสนา แทนมัสยิดสุเหร่ามีเจดีย์ไม้ ถึงแม้จะถูกปิดโดยรัฐบาลตั้งแต่ปี 2476-2543 มัสยิดนี้ยังคงถูกใช้เป็นสถานที่สักการะของชาวท้องถิ่น

วันที่ 8: < วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 > Issyk-Kul - Burana Tower - Bishkek - Almaty
เดินทางไปยัง โทมัค Tokmak (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร) หลังรับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น แวะไปที่อาคาร Burana Tower ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Balasagyn (XI c.) และเดินทางไปยัง Bishkek (ระยะทางประมาณ 70 กม.) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC110 และ KC931 เครื่องออกจาก บิชเคก (Bishkek) เวลา 19:55 น. 

Tokmak
เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา Chuy ทางตอนเหนือของประเทศคีร์กีซสถานทางตะวันออกของเมืองหลวงของประเทศบิชเคก มีพื้นที่ 41 ตารางกิโลเมตร (16 ตารางไมล์) และมีจำนวนประชากร 53,231 (จากการสำรวจสำมะโนประชากรของประชากร พ.ศ. 2552)  ; ระดับความสูง 816 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทางเหนือคือแม่น้ำชูและพรมแดนติดกับคาซัคสถาน

Burana Tower
เป็นหอคอยขนาดใหญ่สูง 45 ม. (148 ฟุต) ในหุบเขา Chuy ทางตอนเหนือของประเทศคีร์กีซสถาน มันตั้งอยู่ประมาณ 80 กม. ทางทิศตะวันออกของเมืองหลวงของประเทศของบิชเคกใกล้เมือง Tokmok หอคอยพร้อมด้วยเครื่องหมายฝังศพกำแพงดินและปราสาทที่เหลืออยู่และสุสานสามแห่งคือสิ่งที่เหลืออยู่ของเมืองโบราณแห่ง Balasagun ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. Karakids เมื่อปลายศตวรรษที่ 9 บันไดภายนอกและบันไดที่คดเคี้ยวสูงชันภายในหอช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถปีนขึ้นไปด้านบนได้
Balasagun เป็นเมืองโบราณของ Soghdian ใน Kyrgyzstan ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา Chuy ระหว่าง Bishkek และ Issyk-Kul Lake
Balasagun ก่อตั้งโดย Soghdians ชาวอิหร่าน

 

วันที่ 9: < วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 > Almaty ✈ Bangkok
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเช้าของวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 08:55 น.

รายละเอียดค่าบริการ และ การชำระเงิน
อัตราค่าบริการ:  59,000 บาท/ท่าน
(สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด)
พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าเก่า Foto Journey ราคาเพียง 55,900 บาท/ท่าน 
(ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ, ค่าทำดำเนินการทำวีซ่า)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:
ณ วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 18,000 บาท
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 : ชำระมัดจำงวดที่สอง 25,000 บาท
ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
***โดยบริษัทถือลำดับการชำระเงิน เป็นสำคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับพักเดี่ยวแต่อย่างใด***

ค่าบริการนี้รวม:
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหารทุกมื้อ
- ค่าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่ายานพาหนะ, น้ำมัน, ที่จอดรถ, ทางด่วนและอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทาง
- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงินรวมสูงสุด 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามรายละเอียดในกรมธรรม์
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม:
- ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
- ค่าดำเนินการทำวีซ่า
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
   *** ทางบริษัทบริการจัดการจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศให้ได้ โดยทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงไม่มีบวกค่าบริการใดๆ***

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line : https://lin.ee/62Sr8ZV หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH 

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ

- ทริปนี้มีลักษณะเป็น Photo Trip จะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด
- การทำวีซ่าต้องยื่นผ่านตัวแทน  โดยเราจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารใบสมัครและแผนการเดินทาง เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะนัดหมายกันอีกครั้ง ประมาณ 2 - 3 เดือนก่อนวันเดินทาง
- บริการจัดการจองตั๋วเครื่องบิน

กรณีให้ Foto Journey (FJ) ออกบัตรโดยสาร จะเป็นการจองที่นั่งบัตรโดยสารผ่านระบบ GDS ( Global Distribution System ) มีระยะเวลาในการออกบัตรโดยสาร (โอนเงินค่าตั๋วฯ) ภายใน 48-72 ชั่วโมง

ซึ่งต่างจากราคาบนหน้าเว็ปไซด์ ที่เป็น Real Time Rate ที่ขึ้น-ลง ตามสายการบิน

โดยรับบริการจองตั๋วเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ทริปนั้นยืนยันการออกเดินทาง จนถึง 30 วันก่อนกำหนดวันเดินทางในทริปนั้นๆ

 

ข้อมูลที่จำเป็น ในการสำรองที่นั่ง ผ่านระบบ GDS 

1.ชื่อ - นามสกุล ตามหน้าหนังสือเดินทาง

2.Frequent Flyer Number หรือบัตรสะสมไมล์

3.ระบุที่ั่นั่งที่ต้องการ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง อาจมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของสายการบิน

4.หลังจากสำรองที่นั่งแล้ว ทาง Foto Journey (FJ) จะแจ้งราคาบัตรโดยสารที่ไม่มีธรรมเนียมค่าบริการ

5.สมาชิกโอนเพื่อออกบัตรโดยสารภายในวันเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกัน ฺBooking จะ Auto Cut

6.กรณีโอนเงินไม่ทันตามกำหนด และมีการสำรองที่นั่งใหม่ อาจมีราคาที่เท่าเดิม หรือ สูงขึ้นกว่าเดิม ขึ้นอยู่กับสถานะของที่นั่งในช่วงเวลานั้น ๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิกทริป

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 25,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 38,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 45,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
การยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านหลังจากชำระมัดจำทริปแล้ว
ให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับการยกเลิกทริปโดยลูกค้า แนะนำให้ลูกค้าหลังจากจองทริปไปแล้วควรไปขอวีซ่าแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะเมื่อเกิดปัญหาเรื่องวีซ่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าการขอวีซ่าแบบกระชั้นชิด 

กรณีที่บริษัทฯ ยืนยันการออกเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และ ผู้เดินทางท่านอื่นๆที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้
และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น