"Complete your frame....

with a great Journey"

“Immortal Kingdom; Bagan & Mandalay & Inle”

Foto Journey ยินดีพาท่านไปชม 3 เมืองอมตะ แห่งอาณาจักรพม่า ……..เมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์; พุกาม (Bagan)

พร้อมมอบประสบการณ์เข้าร่วม พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหนึ่งในห้าของประเทศพม่า ที่ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิตซึ่งตั้งอยู่ภายใน เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay)

 

ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ สะพานอุเบ็ง  ซึ่งเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ไม้สักทั้งหมดเคยประกอบกันเป็นพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะมาก่อน รวมทั้งเยี่ยมชม ต้นแบบเจดีย์ในประเทศพม่า และเป็นเครื่องหมายสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพม่าดั้งเดิมกับพุทธศาสนาเถรวาท 


เจดีย์สีทองชเวสิกอง และเก็บภาพ วัดชเวนันดอว์ หรือ พระราชมณเฑียรทอง คือพระตำหนัก ที่สร้างขึ้นมาจากไม้สักทองทั้งหลังและใช้ทองคำปิดตัววัดทั้งหลังสัมผัสความงดงามตามธรรมชาติ

 

และเสน่ห์วิถีชีวิตของชาวอินทา ทะเลสาบอินเล ชาวประมงชาวอินทาซึ่งมีเอกลักษณ์ในเรื่อง วิธีการหาปลา โดยใช้เท้าในการพายเรือหาปลา ที่ไม่มีชาวประมงที่ใดในโลกสามารถเลียนแบบได้ นี่คือหนึ่งในสถานที่มหัศจรรย์ที่ควรจะเยี่ยมชมและเก็บภาพไว้ครับ ^^

และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง,องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น

 

HIGHLIGHT

o  เมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์; พุกาม

o  เจดีย์สีทองชเวสิกอง ต้นแบบเจดีย์ในประเทศพม่า และเป็นเครื่องหมายสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง ศาสนาพม่าดั้งเดิมกับพุทธศาสนาเถรวาท

o  พระราชวังไม้ สักชเวนานจองสร้างขึ้นมาจากไม้สักทองทั้งหลังและใช้ทองคำปิดตัววัดทั้งหลัง

o  สะพานอุเบ็ง  ซึ่งเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ไม้สักทั้งหมดเคยประกอบกันเป็นพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะมาก่อน

o  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหนึ่งในห้าของประเทศพม่า ที่ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต

o  พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียกับประวัติศาสตร์สุดดราม่า

o  ทะเลสาบอินเลการเกษตรกรรมลอยน้ำที่ไม่เหมือนใคร ภูมิปัญญาของชาวอินทา
o  ชาวประมงชาวอินทา
ซึ่งมีเอกลักษณ์ในเรื่อง วิธีการหาปลา โดยใช้เท้าในการพายเรือหาปลา ที่ไม่มีชาวประมงที่ใดในโลกสามารถเลียนแบบได้ นี่คือหนึ่งในสถานที่มหัศจรรย์ที่ควรจะเยี่ยมชมและเก็บภาพไว้ครับ ^^

กำหนดการเดินทาง: 7 – 12 มีนาคม 2563 (6 วัน ลางาน 4 วัน)
จำนวนสมาชิก: 16 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ (Photo Specialist, PS): 2 ท่าน 
ผู้นำทริปท้องถิ่น (Local Tour Leader): 1 ท่าน
ผู้ขับรถท้องถิ่น (Local Driver): 1 ท่าน 

รายละเอียดการบินระหว่างประเทศ: Bangkok Airways

ขาไป

เดินทาง วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ด้วยเที่ยวบินที่ PG 709
PG 709 >>> Bangkok (BKK) –  Mandalay (MDL) เวลา 12.15 – 13.40น. (ระยะเวลาเดินทาง 1 ชม. 55 นาที)

ขากลับ

เดินทางวันพฤหัสบดีที่12 มีนาคม 2563 ด้วยเที่ยวบินที่ PG 713
PG 713 >>> Mandalay (MDL) – Bangkok (BKK) เวลา 19.15 – 21.40 น.  (ระยะเวลาเดินทาง 1ชม. 55 นาที)

เส้นทางการบินภายในประเทศ : สายการบิน AIR KBZ (K7)  และ สายการบิน Golden Myanmar Airlines (Y5)
ขาไป : สายการบิน AIR KBZ
เดินทาง วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ด้วยเที่ยวบินที่ K7.706 
K7.706 >>> Mandalay (MDL) – Heho (HEH )  เวลา 10.20-10.55 น. (ระยะเวลาเดินทาง 35 นาที)

ขากลับ : สายการบิน Golden Myanmar Airlines (Y5)
เดินทาง วันจันทร์ ที่ 09 มีนาคม 2563 ด้วยเที่ยวบินที่ Y5.201
Y5.201 >>> Heho (HEH)  –  Bagan Nyaung-U Airport (NYU) เวลา16.40-17.20 น. (ระยะเวลาเดินทาง 40 นาที)

 

***ออกตั๋วหลังจากได้รับยืนยันการออกทริป จากทางบริษัทฯเท่านั้น***

***บริการจัดการจองตั๋วเครื่องบิน โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม… รายละเอียดสามารถดูในหัวข้อ “ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ” ด้านล่าง***

รายละเอียดการเดินทาง:

 

Day 1: <วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563> Bangkok  Mandalay – Mandalay Palace – Golden Palace Monastery - Mandalay

ออกเดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 709 เวลาเครื่องออก 11.10 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เวลาท้องถิ่น 12.25น. เมื่อรับกระเป๋าจากสายพานและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ออกเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) และ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  (Golden Palace Monastery) จากนั้นเก็บภาพแสงเย็นบริเวณ พระราชวังมัณฑะเลย์ รับประทานอาหารเย็นและเดินทางกลับเข้าพักที่ เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay)

 

มัณฑะเลย์ (Mandalay)
มัณฑะเลย์เป็นอดีตเมืองหลวง และเมืองใหญ่อันดับที่สองของพม่ารองจากนครย่างกุ้ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคมัณฑะเลย์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 โดยพระเจ้ามินดง โดยตั้งชื่อตามภูเขามัณฑะเลย์ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีความสูง 775 ฟุต
มัณฑะเลย์เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของพม่า นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญบนเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีน และรัฐบาลพม่ายังให้ความสำคัญโดยตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทเข้ามาดำเนินการประมาณ 1,000 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานถลุงเหล็ก และโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกล มัณฑะเลย์ยังเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม มีทั้งท่าเรือและท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์

 

พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) 

พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม2488เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา

 

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  (Golden Palace Monastery) 

ตั้งอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตู และหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดง ในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ใช้เป็นที่นั่งสมาธิส่วนพระองค์ แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ย้ายออกมาตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง จึงหลงเหลืออยู่ไม่ถูกทำลายไปจากการทิ้งระเบิด ปัจจุบันคือวัดมณเฑียรทองหรือวัดชเวนันดอว์
 

Day 2: <วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563> Mandalay - Mahamuni Temple – U Bein Bridge – Inle Lake – Inle

ตื่นนอนแต่เช้า ออกเดินทางไปยัง วัดมหามัยมุนี (Mahamuni Temple) เพื่อร่วม พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี และ ถ่ายแสงเช้าที่สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) หลังจากนั้นเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองโฮเฮ ด้วยสายการบินภายในประเทศจากเมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) เวลาโดยประมาณ 10:20 น. 
ถึงท่าอากาศยานโฮเฮ เวลาโดยประมาณ 10.55 น. พร้อมกับเตรียมตัวออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) รับประทานอาหารมื้อกลางวันระหว่างทาง ช่วงบ่ายถ่ายรูปบริเวณรอบๆ ทะเลสาบ และรอถ่ายแสงเย็น หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พักที่ Inle

 

พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha)
พระมหามัยมุนี คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองมัณฑะเลย์ นอกจากนั้นชาวพม่ายังเชื่อว่าพระมหามัยมุนีองค์นี้คือพระพุทธรูปที่มีชีวิต ดังนั้นพวกเขาจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายพระมหามัยมุนี โดยทุกเช้าในเวลาประมาณ 04.00น. พระมหาเถระและประชาชนที่ศรัทธา จะมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคา พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวาย

 

สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge)
สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยขนาดความยาวที่มากถึง 1,200 เมตร และสิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือ ไม้ทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ๆ ที่มีอายุมานานหลายร้อยปี โดยก่อนที่จะถูกนำมาสร้างสะพานแห่งนี้ ไม้สักทั้งหมดเคยประกอบกันเป็นพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะมาก่อน ทั้งนี้สะพานอูเบ็งถือเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของ มัณฑะเลย์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวและถ่ายภาพกันมาก โดยเฉพาะในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน สะพานอูเบ็งยิ่งจะดูสวยงามเป็นพิเศษ

 

Day 3: <วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563> Inle - Inle Lake – Shwesandaw Pagoda– Bagan

ตื่นนอนแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางไปถ่ายภาพแสงเช้าที่ ทะเลสาบ (Inle Lake) ซึ่งมีเอกลักษณ์ในเรื่อง วิธีการหาปลาเฉพาะตัว โดยใช้เท้าในการพายเรือหาปลา ที่ไม่มีชาวประมงที่ใดในโลกสามารถเลียนแบบได้ นี่คือหนึ่งในสถานที่มหัศจรรย์ที่ควรจะเยี่ยมชมและเก็บภาพไว้ครับ^^

รับประทานอาหารเช้าและรับประทานอาหารกลางวัน และเตรียมตัวออกเดินทางโดยสายการบินในประเทศ จากท่าอากาศยานเมืองโฮเฮ เวลาโดยประมาณ 16.40 น. ถึง พุกาม(Bagan) เวลาโดยประมาณ 17.20 น. หลังจากนั้นชมและถ่ายภาพเจดีย์ที่สำคัญต่างๆ เช่น วิหารธรรมกัณจี (Dhammayan Gyi Temple) ออกเดินทางไปถ่ายแสงเย็นที่ เจดีย์ชเว สันดอร์(Shwesandaw  Pagoda) เดินทางกลับที่พักและรับประทานอาหารเย็น

 

ทะเลสาบอินเล (Inle Lake)

ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25กิโลเมตร เหมาะแก่การมาเที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าที่เรียกได้ว่ากลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีแล้ว โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางลำน้ำในทะเลสาบ การทำประมง ในทะเลสาบเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะวิธีการหาปลานั้น เรียกได้ว่าไม่มีชาวประมงที่ใดในโลกสามารถเลียนแบบได้ 

 

พุกาม (Bagan)
เคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรพุกาม (พ.ศ. 1587 - พ.ศ.1830) อาณาจักรแห่งแรกของชาวพม่า 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทางตอนกลางของพม่า สร้างความเสียหายครั้งใหญ่แก่พุกาม วัดเกือบ 400 แห่งได้รับความเสียหาย กรมโบราณคดีแห่งพุกามได้เริ่มต้นการสำรวจและบูรณะ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญยูเนสโก 
พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง อำมาตย์ ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ นอกจากเจดีย์ชเวซีโกนแล้ว ยังมีเจดีย์สำคัญ ๆ อีกหลายองค์และวัดสำคัญ ๆ อีกเช่น เจดีย์ชเวซันดอ, อานันทวิหาร,เจดีย์ตะเบียงนิว, วัดพะยาตองซู เป็นต้น

 

เจดีย์ชเวสันดอ (Shwesandaw  Pagoda)
เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหาร จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนซา (Ganesha  Pagoda) 
เจดีย์ชเวสันดอกนี้ยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการชมทุ่งเจดีย์อีกแห่งหนึ่งของพุกามเมื่อยามอาทิตย์ขึ้์นและตก จะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตา  ที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นและยามเช้าอย่างงดงาม 

 

Day 4: <วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563> Bagan – Sulamani Temple– Ananda Temple– Shwezigon Paya- Bagan

ตื่นนอนแต่เช้าถ่ายแสงเช้าที่ทุ่งเจดีย์กับบอลลูนเดินทางกลับที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปถ่ายภาพที่ วิหารสุลามณี (Sulamani Temple) และเดินทางไปยังที่ วัดอนันดา (Ananda Temple) รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ออกเดินทางช่วงบ่ายไปยัง เจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon Paya) ถ่ายภาพบริเวณรอบๆเจดีย์ รอถ่ายแสงเย็น จากนั้นรับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก

 

วิหารสุลามณี (Sulamani Temple) 

หนึ่งในวิหารที่งดงามที่สุดในพุกาม มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบวัดพุกามโบราณ เหมือนกับวิหารติโลมินโล และวิหารกอดอร์เพลิน แต่ความแตกต่างอาจอยู่ที่ช่องที่แสงสามารถส่องผ่านมาได้มากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้น วิหารสุลามณีเป็นเจดีย์ที่มีสองชั้น เหนือวิหารแต่ละชั้นมีหลังคาชั้นซ้อนอีกสามชั้นแสดงสัญลักษณ์ความเป็นปราสาทให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เหนือหลังคาชั้นสุดท้ายขึ้นไปเป็นเจดีย์ทรงศิขระ ประดับด้วยเจดีย์ทั้งสี่มุม วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองพุกามโบราณ ในกลุ่มวิหารธรรมยางยี

 

เจดีย์อนันดา(Ananda Pagoda)
เจดีย์อนันดาสร้างขึ้นโดยกษัตริย์จันสิทธะ (King  Kyanzittha)  เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขา นันทมูล (Nandamula)บนเทือกเขาหิมาลัยอันเนื่องมาจากการจาริกแสวงบุญมายังดินแดนพุกามของพระอรหันต์5 รูปเหล่าพระอรหันต์ได้ทูลเล่าถึงลักษณะวัดในอิเดียถวายพระเจ้าจันสิทธะ  พระองค์ทรงพอพระทัยมาก  จึงได้ดำรัสให้ก่อสร้างวัดขึ้นตามลักษณะที่เหล่าพระอรหันต์ได้พรรณา  แล้วตั้งชื่อว่าวัดอนันดา  ตามชื่อถ้ำที่พระอรหันต์ทั้ง 5 องค์อาศัยอยู่
เจดีย์อนันดานี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตย์ของพุกาม  เพราะถือว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์สกุลพุกาม   ตัววิหารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่โตสง่างาม  มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้งสี่ด้าน  หากดูตามผังลักษณะจะเหมือนกับไม้กางเขนแบบกรีก  ภายในวิหารมีพระพุทธรูปยืนที่แกะสลักด้วยไม้สัก  ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ  ผลงานฝีมือของช่างพม่าชั้นสูงที่ทำช่องให้แสงส่องสว่างเฉพาะองค์พระพุทธรูปซึ่งพระพักตร์ของพระองค์นั้นมีรอยยิ้มเปี่ยมเมตตา  สร้างความน่าเลื่อมใสแก่ผู้ไปสักการะ  

 

เจดีย์สีทองชเวสิกอง (Shwezigon Paya)
Shwezigon Paya เป็นอาคารทางศาสนาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในพม่าเนื่องจากเป็นแบบอย่างสำหรับเจดีย์ในภายหลังที่สร้างขึ้นทั่วประเทศและเป็นเครื่องหมายสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพม่าดั้งเดิมกับพุทธศาสนาเถรวาท กษัตริย์สร้าง Shwezigon ให้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้มากมายรวมถึงกระดูกหน้าผากและกระดูกคอของพระพุทธเจ้าShwezigon เสร็จสมบูรณ์ระหว่างปีพศ. 1086 - 1090 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Kyanzittha (ร.ศ. 1084-1113)ผู้สืบสกุลของ Anawrahta Kyanzittha เป็น arguablyกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพุกามและแน่นอนหนึ่งในผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมัน: มันอยู่ภายใต้เขาว่าพุกามกลายเป็นที่รู้จักในฐานะ "เมืองสี่ล้านเจดีย์" Shwezigon Paya ยังคงรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้รูปร่างสำคัญที่สันนิษฐานว่าเสร็จเมื่อปีพศ.1090 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบทางสถาปัตยกรรมสำหรับเจดีย์อีกหลายแห่งทั่วพม่า
จุดเด่นที่ไม่เหมือนใครคือแผ่นทองแดงมากกว่า 30,000 แผ่นที่ครอบคลุมเจดีย์ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้เดินทางท้องถิ่น Shwezigonในประเทศและต่างประเทศ และโครงสร้างทั้งหมดถูกปิดทองในปี ค.ศ. 1983-84และอีกไม่นาน แต่ส่วนล่างของเจดีย์และลานระเบียงส่วนใหญ่ยังคงเดิมตามที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11

 

Day 5: <วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563> Bagan – U bein Bridge - Mandalay

ตื่นนอนแต่เช้าออกไปเก็บตกแสงเช้าที่ ทุ่งเจดีย์และบอลลูน จากนั้นไปถ่ายรูปที่ ตลาดยามเช้า กลับที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางกลับ มัณฑะเลย์ เก็บแสงเย็นที่ สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) รับประทานอาหารเย็นและเดินทางกลับที่พัก

 

สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge)
สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยขนาดความยาวที่มากถึง 1,200 เมตร และสิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือ ไม้ทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ๆ ที่มีอายุมานานหลายร้อยปี โดยก่อนที่จะถูกนำมาสร้างสะพานแห่งนี้ ไม้สักทั้งหมดเคยประกอบกันเป็นพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะมาก่อน ทั้งนี้สะพานอูเบ็งถือเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของ มัณฑะเลย์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวและถ่ายภาพกันมาก โดยเฉพาะในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน สะพานอูเบ็งยิ่งจะดูสวยงามเป็นพิเศษ

 

 Day 6: <วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563> Mandalay Hill – Hsinbyume Pagoda– Mandalay  Bangkok

ตื่นแต่เช้า ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ฮิลล์ (Mandalay Hill) ถ่ายภาพแสงเช้าหลังจากนั้นเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยัง Hsinbyume Pagoda (เจดีย์มิงกุน หรือ เจดีย์ ชินพิวเม) เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารมื้อกลางวันและเก็บสัมภาระเตรียมตัวกลับกรุงเทพโดยสายการบิน Bangkok Airways ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.10 น. 

 

Mandalay Hill (มัณฑะเลย์ฮิลล์)
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ในบริเวณมัณฑะเลย์ฮิลล์นั้นเต็มไปด้วยรูปปั้นและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้ความเคารพอยู่มากมาย นับตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปจนถึงปลายยอด ไม่ว่าจะเป็น วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทางขึ้นเขา ส่วนช่วงกลางๆ เขาก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปชเวยัตดอร์ ส่วนยอดเขาก็มีวิหารซูตองพญา อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศ นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองมัณฑะเลย์อีกด้วย

 

Hsinbyume Pagoda (เจดีย์มิงกุน หรือ เจดีย์ ชินพิวเม)

เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ทางด้านเหนือของMingun ในเขต Sagaingในพม่าทางฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำอิรวดี อยู่ห่างจาก Mandalay ประมาณ 10 กิโลเมตร (6.2 ไมล์) และตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ Mingun Pahtodawgyi เจดีย์มีการทาสีขาวและเป็นแบบจำลองตามคำอธิบายทางกายภาพของเทพนิยายทางพุทธศาสนา

อัตราค่าบริการ: 30,000 บาท/ท่าน (สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด)
พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าเก่า Foto Journey ราคาเพียง 26,900 บาท/ท่าน
(ราคานี้ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศโดยสายการบิน Bangkok Airways และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ AIR KBZ และ Golden Myanmar Airlines)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:

ณ วันที่จอง: ชำระมัดจำงวดแรก 8,000 บาท
ภายในวันที่20 ธันวาคม 2562: ชำระมัดจำงวดที่สอง 15,000 บาท
ภายในวันที่20 มกราคม 2563: ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด
***โดยบริษัทถือลำดับการชำระเงิน เป็นสำคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง***
***สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับพักเดี่ยวแต่อย่างใด***


ค่าบริการนี้รวม:

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

- ค่าอาหารทุกมื้อ

- ค่าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่ระบุไว้ในโปรแกรม

- ค่ายานพาหนะ,น้ำมัน, ที่จอดรถ, ทางด่วนและอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทาง

- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงินรวมสูงสุด 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามรายละเอียดในกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

- ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศพม่า

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าSIM ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
   *** ทางบริษัทบริการจัดการจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศให้ได้ โดยทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงไม่มีบวกค่าบริการใดๆ***

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line : https://lin.ee/62Sr8ZV หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH 

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ

ทริปนี้มีลักษณะเป็น Photo Trip จะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด
บริการจัดการจองตั๋วเครื่องบิน

กรณีให้ Foto Journey (FJ) ออกบัตรโดยสาร จะเป็นการจองที่นั่งบัตรโดยสารผ่านระบบ GDS ( Global Distribution System ) มีระยะเวลาในการออกบัตรโดยสาร (โอนเงินค่าตั๋วฯ) ภายใน 48-72 ชั่วโมง 

ซึ่งต่างจากราคาบนหน้าเว็ปไซด์ ที่เป็น Real Time Rate ที่ขึ้น-ลง ตามสายการบิน 

โดยรับบริการจองตั๋วเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ทริปนั้นยืนยันการออกเดินทาง จนถึง 30 วันก่อนกำหนดวันเดินทางในทริปนั้นๆ

ข้อมูลที่จำเป็น ในการสำรองที่นั่ง ผ่านระบบ GDS  

1.ชื่อ - นามสกุล ตามหน้าหนังสือเดินทาง

2.Frequent Flyer Number หรือบัตรสะสมไมล์ 

3.ระบุที่ั่นั่งที่ต้องการ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง อาจมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของสายการบิน 

4.หลังจากสำรองที่นั่งแล้ว ทาง Foto Journey (FJ) จะแจ้งราคาบัตรโดยสารที่ไม่มีธรรมเนียมค่าบริการ

5.สมาชิกโอนเพื่อออกบัตรโดยสารภายในวันเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกัน ฺBooking จะ Auto Cut 

6.กรณีโอนเงินไม่ทันตามกำหนด และมีการสำรองที่นั่งใหม่ อาจมีราคาที่เท่าเดิม หรือ สูงขึ้นกว่าเดิม ขึ้นอยู่กับสถานะของที่นั่งในช่วงเวลานั้น ๆ

เงื่อนไขการยกเลิกทริป

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 13,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 20,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 25,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ ยืนยันการออกเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และ ผู้เดินทางท่านอื่นๆที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้
และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199