"Complete your frame....

with a great Journey"

"ยกยักษ์ตักตะวัน ทุ่งบัวแดง ทะเลน้อย"
(สอนถ่ายดาว และ ทางช้างเผือก)

FOTO JOURNEY....พาท่านไปสัมผัสกับเมืองเล็ก ๆ น่ารักแห่งดินแดนด้ามขวาน ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ...ภูมิประเทศที่มีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับยอยักษ์ ...พัทลุง

ครั้งนี้เราจะย้ายห้องเรียนของ การเรียนถ่ายดาว และ ทางช้างเผือก ไปอยู่ในสถานที่จริง ที่คลองปากประ ยอยักษ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist, PS) แนะนำเทคนิคในการถ่าย ดาว และ ทางช้างเผือก, การตั้งค่ากล้องอุปกรณ์ที่ต้องใช้, มุมมองแนวคิดในการถ่าย ทางช้างเผือกเบื้องต้น

ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย...ปากประ...ทะเลน้อย... 
ยอขนาดใหญ่กลางทะเล ฉากด้านหลังเป็นก้อนเมฆ ดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่โผล่พ้นขอบน้ำลอยขึ้นท้องฟ้าส่องแสงแรกรับยามเช้า สัมผัสสายลมเย็นๆในท้องทะเลสาบ พร้อมชม ดอกบัวแดง นกน้อยและ ควายน้ำ ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านที่ทำมาหากินในท้องทะเลสายแห่งนี่ยังหลายชั่วอายุคน

รวมถึงหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก “พระธาตุไร้เงา” องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหนซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ ...วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร

และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น
 

HIGHLIGHT:


o    เรียนถ่ายดาว และ ทางช้างเผือก ในสถานที่จริง ที่คลองปากประ ยอยักษ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย(Photo Specialist, PS) แนะนำเทคนิคในการถ่าย ดาว และ ทางช้างเผือก, การตั้งค่ากล้องอุปกรณ์ที่ต้องใช้, มุมมองแนวคิดในการถ่ายช้างทางช้างเผือก

o    คลองปากประ แหล่งชุมนุมของปลาและกลายเป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญ โดยมีชาวบ้านได้ตั้งยอดักจับปลาเป็นจำนวนมากจนดูยุ่งเหยิง เกิดเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตา

o    ยอยักษ์ เป็นภูมิปัญญา และวิถีชีวิตที่มีมานาน และยังคงรักษาไว้ แม้ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างเข้ามาอำนวยความสะดวก แต่วิถีดั้งเดิมเหล่านี้คือ มนต์เสนห์ และยังคงรักษาสมดุลของธรรมชาติไว้

o    ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่  ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดพัทลุง และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดนี้มายาวนาน


o    สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เป็นสะพาน 2 จังหวัด เชื่อม พัทลุง-สงขลาแล้ว ยังเป็นสะพาน 2 ทะเล เพราะสะพานและถนนสายนี้สร้างผ่านทั้ง ทะเลน้อย และ ทะเลสาบสงขลา 


o    “ชมนก” ทะเลน้อยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของนกน้ำ นกน้ำที่ทะเลน้อยมีไม่ต่ำกว่า 150 ชนิด โดยรวมแล้วมีปริมาณนับเป็นแสนตัว ทั้งนกประจำถิ่น นกอพยพ นกหายาก และนกใกล้สูญพันธุ์

o    “ชมบัว” ทะเลน้อยมีพันธุ์บัวหลัก ๆ อยู่ 4 ชนิด ได้แก่ บัวหลวง บัวเผื่อน บัวบา และ “บัวสาย” ที่เป็นสายพันธุ์บัวที่มีมากที่สุดในทะเลสาบแห่งนี้ (บัวสายหลาย ๆ คน นิยมเรียกกันว่า“บัวแดง”

o    “ควายน้ำ” ยามที่น้ำในทะเลสาบลดต่ำไปจนถึงแห้งขอด ควายจะและเล็มกินหญ้าบนสันดอนที่โผล่ขึ้นมา แต่พอถึงหน้าน้ำหลาก ทุ่งหญ้าที่เป็นแหล่งหากินต้องจมอยู่ใต้ผืนน้ำเป็นเวลาถึง 5 เดือน พวกมันจึงต้องว่ายน้ำเป็นระยะทางไกล เพื่อดำน้ำลงไปกินหญ้าที่จมอยู่ใต้น้ำ 
 

กำหนดการเดินทาง:  30 – 31 พฤษภาคม 2563 ( 2 วัน 1 คืน ลางาน 0 วัน) 
จำนวนสมาชิก: 16 ท่าน
(สมาชิก 8 ท่านต่อ PS 1 ท่าน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ (Photo Specialist, PS): 2 ท่าน 

แนะนำสายการบิน และ เที่ยวบินสำหรับผู้เดินทางจากกรุงเทพ : สายการบิน Air Asia
ขาไป
เดินทางวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ด้วยเที่ยวบิน FD 3184
FD 3184 >>  Don Mueang (DMK) – Nakhon Si Thammarat (NST) เวลา 11.05 น. – 12.25 น. (1 ชั่วโมง 20 นาที)
ขากลับ
เดินทางวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ด้วยเที่ยวบิน FD 3187
FD 3187 >> Nakhon Si Thammarat (NST) – Don Mueang (DMK) เวลา 16.30 น. – 17.45 น. (1 ชั่วโมง 15 นาที)    

รายละเอียดการเดินทาง:


วันที่ 1: <วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563>  สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – พัทลุง - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 – ทะเลน้อย - ถ่ายภาพดาว และ ทางช้างเผือก ที่คลองปากประ ยอยักษ์
12.30 น. ➔ นัดพบที่สนามบินนครศรีธรรมราช
12.45 น. ➔ ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารกลางวัน
13.45 น. ➔ ไปถ่ายภาพที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและออกเดินทางไปพัทลุง
15.00 น. ➔เดินทางถึงพัทลุง เช็คอินเข้าทีพัก
15.20 น. ➔ออกเดินทางไปถ่ายภาพยามเย็นที่ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 
16.20 น. ➔ล่องเรือถ่ายภาพที่ ทะเลน้อย 
19.00 น. ➔รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. ➔ถ่ายภาพทางช้างเผือก

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย มีความน่าอัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งจนผู้คนต่างพากันเรียกว่า “พระธาตุไร้เงา” เนื่องจาก องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหนซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไร ทำให้พระบรมธาตุเจดีย์กลางเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สร้างเชื่อมระหว่างสองจังหวัดตามแนวทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ ทะเลหลวง อ.ระโนด จ.สงขลา สะพานมีความยาวกว่า 8 กิโลเมตร เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
 สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ยังเป็น 1 ใน 24 แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว "เขาเล่าว่า..." ของ ททท. ปี 2559 นี้ โดยมีแนวคิดว่า ทุกที่ในประเทศไทย มีเรื่องราวเรื่องเล่ามากมายรอให้ออกไปเห็นออกมาสัมผัส ซึ่งสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขาเล่าว่า... เป็น "สะพานแห่งความสุข" ตลอดสองข้างทางขนาบไปด้วยทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา พร้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีนกนานาชนิด ควายเล่นน้ำ อากาศที่บริสุทธิ์

ทะเลน้อย
ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดพัทลุง และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดนี้มายาวนาน ด้วยความที่ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับ “พรุควนขี้เสี้ยน” (ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย) ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (Ramsar Site) แห่งแรกในเมืองไทย (13 ก.ย. 2541) ทำให้ทะเลน้อยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ สัตว์ป่า และนกน้ำนานาชนิด อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความสวยงามติดอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย

วันที่ 2: <วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563> คลองปากประ – ทะเลน้อย –  สนามบินนครศรีธรรมราช
05.00 น. ➔ตื่นนอน ล่องเรือถ่ายภาพแสงเช้าและยกยอที่ คลองปากประ
07.00 น. ➔กลับเข้าที่พักและรับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ➔ล่องเรือถ่ายภาพวิถีชีวิต ดอกบัว ฝูงนก และควายน้ำ ที่ทะเลน้อย
10.00 น. ➔กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บสัมภาระ 
12.00 น. ➔เช็คเอ้าท์ และ ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
15.00 น. ➔เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

คลองปากประ
คลองปากประเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอควนขนุน ที่เกิดจากลำน้ำสายต่างๆ ไหลรวมมาบรรจบกัน ก่อนจะออกสู่ทะเลสาบสงขลา ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งชุมนุมของปลาและเป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญ โดยชาวบ้านได้ตั้งยอขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “ยอยักษ์” มีที่เดียวในประเทศไทย ดักจับปลาเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตา สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้บรรยากาศที่สวยงาม ต้องบังคับตัวเองให้ตื่นเช้ากันสักหน่อย เพราะการล่องเรือจากคลองปากประไปยังทะเลน้อยใช้เวลานานพอสมควร โดยเรือจะออกตั้งแต่ตีห้าครึ่ง เพื่อไปให้ทันดูพระอาทิตย์ขึ้น จะได้เห็นแสงแรกของวันพร้อมกับวิวยอยักษ์ที่คลองปากประ ต้นลำพูขึ้นโดดเดี่ยวกลางน้ำ อยู่ใกล้ๆ กับจุดที่มียอยักษ์เรียงราย มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

“ชมนก” ทะเลน้อยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของนกน้ำในบ้านเรา นกน้ำที่ทะเลน้อยมีไม่ต่ำกว่า 150 ชนิด โดยรวมแล้วมีปริมาณนับเป็นแสนตัว ทั้งนกประจำถิ่น นกอพยพ นกหายาก และนกใกล้สูญพันธุ์

โดยในส่วนของนกประจำถิ่นที่หาดูได้ทั่วไปนั้นก็มี นกกาน้ำ นกกระยาง นกอีโก้ง นกเป็ดแดง นกเป็ดผี นกเป็ดคับแค นกนางนวล นกนางแอ่น นกกระสา อีกา และเหยี่ยว เป็นต้น
ส่วนนกหายากและนกใกล้สูญพันธุ์นั้นก็อย่างเช่น นกกาบบัว นกกระสานวล นกฟินฟุต นกช้อนหอย นกปากซ่อมพง นกอ้ายงั่ว เป็นต้น

“ชมบัว” ทะเลน้อยมีพันธุ์บัวหลัก ๆ อยู่ 4 ชนิด ได้แก่ บัวหลวง บัวเผื่อน บัวบา และ “บัวสาย” ที่เป็นสายพันธุ์บัวที่มีมากที่สุดในทะเลสาบแห่งนี้ (บัวสายหลาย ๆ คน นิยมเรียกกันว่า“บัวแดง”)
บัวสายที่ทะเลน้อยจะมีช่วงเวลาทองของการออกดอกเบ่งบานอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ในช่วงนั้น ทุก ๆ เช้าเหล่าบัวสายจะพร้อมใจกันออกดอกบานสะพรั่งให้สีชมพูสดใส เกิดเป็นภาพของ “ทะเลบัวสาย” หรือ “ทะเลบัวแดง” อันงดงามเต็มท้องน้ำที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจเป็นยิ่งนัก

“ควายน้ำ” ควายเลี้ยงทั่วไปของชาวบ้านในละแวกทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา โดยในช่วงหน้าแล้งที่น้ำในทะเลสาบลดระดับลงต่ำมาก จนเกิดมีสันดอนพื้นดินโผล่ขึ้นมา และมีทุ่งหญ้าขึ้นปกคลุม ควายพวกนี้มันก็จะดำรงชีวิตด้วยการหากินบนบกเหมือนควายปกติทั่ว ๆ ไป
แต่ครั้นเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ทะเลน้อยมีปริมาณน้ำขึ้นสูงจนท่วมทุ่งหญ้าท่วมแหล่งหากินของควายจนมิด ทำให้ควายเหล่านี้ต้องปรับตัวเปลี่ยนมากินพืชน้ำอย่างสายบัว ใบบัว หรือสาหร่ายแทน โดยพวกมันจะพากันว่ายน้ำชูคอลงไปหากินในน้ำ หรือไม่ก็ดำลงไปกินสาหร่ายหรือสายบัว จนถูกเรียกขานให้เป็น “ควายน้ำ” อันแสนน่ารักและน่าทึ่ง

รายละเอียดค่าบริการ และ การชำระเงิน
อัตราค่าบริการ:  6,500 บาท/ท่าน
(ชำระเต็มจำนวน)
พิเศษ!! สำหรับลูกค้าเก่า Foto Journey เพียง 5,900 บาท/ท่าน เท่านั้น
(ไม่รวมค่าเดินทางไปพัทลุง ไม่ร่วมค่าอาหารกลางวัน และเย็น)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:
ณ วันที่จอง :
ชำระเต็มจำนวนเมื่อจอง
***โดยบริษัทถือลำดับการชำระเงิน เป็นสำคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง***
 ***สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับพักเดี่ยวแต่อย่างใด***

ค่าบริการนี้รวม:
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารเช้า
- ค่ายานพาหนะ, น้ำมัน, ที่จอดรถ, ทางด่วนและอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทาง

- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
- ค่าล่องเรือ
- ค่าแบบในการถ่ายภาพ
- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุ

ค่าบริการนี้ไม่รวม:
- ค่าเดินทางไปพัทลุง

- ค่าอาหารกลางวัน และเย็น
- ค่าทิปพนักงานบริการ(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line : https://lin.ee/62Sr8ZV หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH 

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ
- ทริปนี้มีลักษณะเป็น Photo Trip จะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด
- แนะนำอุปกรณ์ถ่ายภาพ
      o    แนะนำเลนส์ทุกช่วง Wide/Normal/Tele 
      o    แนะนำเลนส์ Superwide F กว้างสำหรับถ่ายดาว และ/หรือ ทางช้างเผือก
      o    ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์
      o    สายลั่นชัตเตอร์
      o    ไฟฉายคาดหัว (Head lamp)
      o    อุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์
-แนะนำสิ่งของส่วนตัวที่ควรเตรียม
      o    รองเท้าผ้าใบที่มิดชิดกระชับเท้า
      o    ยาประจำตัวเฉพาะบุคลและยาฉีดกันยุง
      o    ขนมขบเคี้ยวทานเล่นพกติดตัวระหว่างทางและระหว่างถ่าย

เงื่อนไขการยกเลิกทริป
กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนไม่ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ ยืนยันการออกเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และ ผู้เดินทางท่านอื่นๆที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้
และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ 
ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199