"Complete your frame....

with a great Journey"

นาขั้นบันได วิวหลักล้าน ;  แม่แจ่ม (ช่วงนาสีทอง)​

โฟโต้ เจอร์นี่ ชวนท่าน พิสูจน์…..นาขั้นบันไดสวยที่สุดในประเทศไทย วิวหลักล้าน …. สุดยอดแห่งความอลังการ สัมผัสกับความงามของท้องทุ่งนาสีทอง ที่ลัดเลาะเนินเขาสูง พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศภาพนาขั้นบันไดที่ลดหลั่นกันไปตามระดับ กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาและนาสีทอง รวงข้าวสีทองจะฉาบทั่วทุ่งนา กลายเป็นสีเหลืองทองอร่าม ....ป่าปงเปียง

แม่แจ่ม อำเภอหนึ่งในเชียงใหม่ ที่ยังคงความสวยงามของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่าย นอกจากนี้ยังมี ของดี..ของฝาก เมื่อมาแม่แจ่ม ได้แก่ ปิ่นปักผมล้านนาโบราณ งานฝีมืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่แจ่ม ครูกอนแก้ว อินต๊ะก๋อน เป็นครูช่างหัตถกรรมระดับตำนานด้านการทำปิ่นปักผมโบราณ ท่านเสียชีวิตไปด้วยโรคชรา ปัจจุบันบุตรสาวเป็นผู้สืบต่อฝีมือการช่างจากผู้เป็นพ่อ และ  หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก ที่ได้รับการประกาศจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อันสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ...

 

วัดยางหลวง....สถาปัตยกรรมแบบพุกามจากพม่าผสมกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับอำเภอแม่แจ่ม..วัดบ้านทัพ..ทุ่งนาเต็มไปด้วยต้นข้าวเขียวขจีและเปลี่ยนเป็นสีทองในช่วงที่เมล็ดข้าวออกรวงและสุกรอการเก็บเกี่ยวลำน้ำแจ่มก็มีน้ำไหลเต็มตลิ่ง จนมีชื่อเรียก วัดบ้านทัพ ว่า วัดกลางทุ่ง เพราะที่เห็นคล้ายกับวัดตั้งอยู่กลางทุ่ง..

และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น

Highlight:

 • นาขั้นบันได(นาสีทอง) เป็นช่วงที่ต้นข้าวโตพร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยว ใบข้าวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สามารถมองเห็นเป็นทุ่งรวงทองพลิ้วไหวเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่

 • บ้านป่าบงเปียง เป็นหมู่บ้านของชาวเขาปกากะญอ ที่ตั้งของนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในประเทศ ในช่วงฤดูฝน และปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงที่เหมาะสมมากกับการมาสัมผัสบรรยากาศดี ๆ และความสวยงามของท้องทุ่งนาเขียวและเหลือง

 • ดอยอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า "ดอยหลวง" หรือ "ดอยหลวงอ่างกา" เป็นยอดดอยที่สูงเสียดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ได้รับขนานนามว่า "หลังคาแห่งดินแดนสยาม" มีอากาศที่หนาวเย็นและชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปี รวมถึงมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวัน

 • หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นล้านนาที่สืบทอดเป็นมรดกทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

 • ปิ่นปักผมล้านนาโบราณ  เครื่องประดับตกแต่งทรงผมและศีรษะของผู้หญิงเมืองแจ่มและหญิงชาวล้านนา งานหัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างฝีมือในท้องถิ่นที่มีคุณค่า และด้วยความงดงามเป็นเอกลักษณ์

 • วัดยางหลวง ภาพเงาสะท้อนพระวิหารกลับหัว ที่มองเห็นได้จากพระอุโบสถ ซึ่งสร้างได้ระดับความหักเหของแสงอย่างลงตัว

 • วัดบ้านทัพ อยู่ริมทุ่งนาตรงข้ามกับเมือง เห็นผ่านทุ่งนาและลำน้ำแจ่ม คล้ายกับวัดตั้งอยู่กลางทุ่ง

กำหนดการเดินทาง : 16 - 18 ตุลาคม 2563 (3 วัน 2 คืน ลางาน 1 วัน)
จำนวนสมาชิก : 12 ท่าน (สมาชิก 6 ท่าน ต่อ PS 1 ท่าน )
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ (Photo Specialist, PS) : 2 ท่าน​

แนะนำสายการบิน : สายการบิน Nok Air

ขาไป

เดินทางวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 >>> ด้วยเที่ยวบิน DD8302

DD8302 >> Don Mueang International Airport, Bangkok (DMK) - Chiang Mai Airport (CNX) เวลา 07.00 – 08.10 น. (ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที)

ขากลับ

เดินทางวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 >>> ด้วยเที่ยวบิน DD8325

DD8302 >> Chiang Mai Airport (CNX) - Don Mueang International Airport, Bangkok (DMK) เวลา 20.40 – 21.45 น. (ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที)

***ออกตั๋วหลังจากได้รับยืนยันการออกทริป จากทางบริษัทฯเท่านั้น***

รายละเอียดการเดินทาง

วัน 1 : <วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563> สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - บ้านแม่กลางหลวง - บ้านป่าบงเปียง  

08:30   ➔       พบกันสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ที่ร้านกาแฟ Starbucks 
09:30   ➔       รับประทานอาหารเช้า (ข้าวซอย)
(มื้อ 1)
11:00   ➔       เดินทางไปถ่ายภาพที่ บ้านกลางหลวง 
12:00   ➔       รับประทานอาหารอาหารกลางวัน
(มื้อ 2)
13:00   ➔       ออกเดินทางไปนาขั้นบันได ที่บ้านหมู่บ้านของชาวเขาปกากะญอ

16:00   ➔       ถึงหมู่บ้านป่าบงเปียง เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

16:30   ➔       ถ่ายภาพนาขั้นบันได ณ ป่าปงเปียง

18:00   ➔       รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 3) และถ่ายดาว (ถ้ามี) โดยมี Photo Specialist คอยดูแลแนะนําอย่างใกล้ชิด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-ฮอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108) ไปยังอำเภอจอมทอง 50 กม. ระยะทางประมาณ 50 กม. เลี้ยวขวาตามถนนสาย จอมทอง-ดอยอินทนนท์ (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1009) ประมาณ 8 กม. ก็จะเริ่มเข้าเขตอุทยานแห่งชาติที่บริเวณน้ำตกแม่กลาง และตัดขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์เป็นระยะทางทั้งหมด 49.8 กม. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติจะตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 31 

 

บ้านแม่กลางหลวง 

อยู่ในตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวปกาเกอะญอ ตั้งอยู่ในหุบเขาขั้นบันไดบริเวณลุ่มน้ำแม่กลาง บนดอยอินทนนท์ และที่นี่นับได้ว่าเป็นแหล่งชมนาขั้นบันไดที่แรกๆ ของคนที่ชอบการท่องเที่ยวในแนวนี้ ก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่ลำบาก เช่น บ้านผาหมอน บ้านป่าปงเปียง แม่แจ่ม เป็นต้นปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนบ้านแม่กลางหลวงจำนวนมากขึ้น จึงได้มีการปรับพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจอดรถ เพื่อจะได้เดินเที่ยวชม ถ่ายรูป ทั่วๆ บริเวณ

ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการจะไปเที่ยวมีอยู่ 2 ช่วง คือ

 • เดือนกันยายน – กลางตุลาคม เป็นช่วงหน้าฝน นาข้าวจะเริ่มเขียวสดดูสวยงาม สบายตา

 • ปลายเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เป็นช่วงที่นาข้าวออกรวงสีทองเต็มท้องทุ่งเหลืองสวยงาม

 

บ้านป่าบงเปียง

บ้านป่าบงเปียง ตั้งอยู่ที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านของชาวเขาปกาเกอะญอ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก่อนจะกลายเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติ มีการปลูกข้าว และข้าวโพดเพื่อดำรงชีวิต ไม่ได้ปลูกเพื่อการค้าขายแต่อย่างใด นาข้าวที่นี่เป็นนาขั้นบันไดที่สวยงามและมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆแห่งหนึ่งของประเทศไทย อากาศเย็นสบาย และมีหมอกลงใน

ยามเช้า เหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งที่มีธรรมชาติบำบัดให้สบายใจ

วันที่ 2 : <วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563> บ้านป่าปงเปียง - แม่แจ่ม - วัดยางหลวง - ปิ่นปักผมล้านนาโบราณ - วัดบ้านทัพ

05:00    ➔      ตื่นนอนแต่เช้าตรู่ ล้างหน้า เตรียมตัวออกไปถ่ายแสงเช้า

05:30    ➔      ถ่ายภาพบรรยากาศยามเช้า บริเวณบ้านพักกับนาขั้นบันได

08:00    ➔      รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 4)

10:00    ➔      เก็บสัมภาระ เตรียมตัวออกจากป่าเปียง เพื่อเดินทางไปยัง อำเภอแม่แจ่ม

11:00    ➔      ออกเดินทางไปถ่ายวัดยางหลวง

12:30    ➔      รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อ 5)

13:00    ➔      ดูวิธีการทำปิ่นปักผมล้านนาโบราณ บ้านพ่อครูกอนแก้ว อินต๊ะก๋อน

17:00    ➔      ถ่ายภาพแสงเย็นที่วัดบ้านทัพ

19:00    ➔      รับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก (มื้อ 6)

แม่แจ่ม 

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอเล็กๆ ในอ้อมกอดของหุบเขาที่มีอดีตอันยาวนาน มีผู้คนอาศัยจากหลายเชื้อชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงรักษาไว้ คือ วัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตที่ยังคงความเรียบง่าย นอกจากความงดงามของวิถีชีวิตแล้ว แม่แจ่มยังเป็นเมืองสงบมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์แห่งความงดงาม คือ ทุ่งนาขั้นบันไดอันเขียวขจีในฤดูฝน และสีเหลืองทองในช่วงปลายฝน มีวัดวาอารามเก่าแก่อันทรงคุณค่า 

 

วัดยางหลวง

วัดยางหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าผา เส้นทางเดียวกับวัดป่าแดด ไม่ไกลกันมาก ชาวกะเหรี่ยง หรือ “ยาง” เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 สิ่งที่สะดุดตาผู้มาเยือนเมื่อย่างเท้าเข้าไปในบริเวณวัดเป็นสิ่งแรก คือ ผนังด้านหลังของวิหาร ซึ่งมีภาพที่งดงามของพระ 3 องค์ ที่มีลักษณะของศิลปะของภาคเหนืออย่างเด่นชัด คิดว่าเป็นภาพพระพุทธองค์ และพุทธสาวก นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ กู่ปราสาท หรือ กิจกูฏ ซึ่งตั้งอยู่หลังพระประธานในวิหาร คนโบราณถือว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกิจกูฏเป็นแบบพุกามจากพม่า ผสมกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน

 

ปิ่นปักผมล้านนาโบราณ
งานฝีมืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่แจ่ม ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นคือ ปิ่นปักผมโบราณ ซึ่งมีแห่งเดียวในอำเภอแม่แจ่ม มีครูช่างที่ชื่อว่า ครูกอนแก้ว อินต๊ะก๋อน ท่านเป็นครูช่างหัตถกรรมระดับตำนานด้านการทำปิ่นปักผมโบราณ ท่านเสียชีวิตไปด้วยโรคชราเมื่อปี 2556 ปัจจุบันบุตรสาวเป็นผู้สืบต่อฝีมือการช่างจากผู้เป็นพ่อ ว่ากันว่า  ปิ่นโบราณที่พบในล้านนา มีลักษณะคล้ายปิ่นของแม่แจ่มนี่เอง เพียงแต่วัสดุมักเป็นเงินหรือทอง ส่วนยอดประดับด้วยอัญมณี เช่นทับทิม แก้วก๊อ หรือหินสี ปิ่นงามหลายเล่ม มักมีเชือกแดงล่ามไว้ เมื่อประดับเสร็จก็เคียนเชือกรัดไว้กับมวยอีกที ส่วนปิ่นใหญ่ปิ่นหลวง มักเป็นรูปร่ม หรือปิ่นจ้อง ของชาวไทยลื้อ ถ้าเป็นของเจ้านายใหญ่ยศ น่าจะเป็นทอง ที่พบส่วนใหญ่เป็นเงิน


ปิ่นปักผมโบราณ เป็นสิ่งที่หญิงชาวแม่แจ่มขาดไม่ได้ โดยเฉพาะเวลาไปงานบุญหรืองานสำคัญต่างๆ จะต้องสวมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม มวยผมพร้อมปักปิ่นทองเหลืองโบราณ ถือเป็นยูนิฟอร์มเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของที่นี่ ซึ่งตัวปิ่นถูกออกแบบและตีขึ้นรูปให้ได้ลวดลายต่างๆ ส่วนใหญ่จะตีเป็นรูปร่มหรือปิ่นจ้องของชาวไทยลื้อ วัสดุที่ใช้ทำมักเป็นเงินหรือทองเหลือง ส่วนยอดประดับด้วยอัญมณี เช่น พลอยพม่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำ ช่อดอกไม้ไหว ทำจากโลหะเงินหรือทองเหลืองบางๆ เอามาดัดเป็นดอกไม้และใบไม้ เรียกว่า เอื้องเงินเอื้องคำ

 

วัดบ้านทัพ

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแม่แจ่ม เพราะตั้งอยู่ริมทุ่งนาตรงข้ามกับเมือง มองจากเมืองจะเห็นวัดบ้านทัพผ่านทุ่งนาและลำน้ำแจ่ม โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน-ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ทุ่งนาเต็มไปด้วยต้นข้าว เขียวขจีและเปลี่ยนเป็นสีทองในช่วงที่เมล็ดข้าวออกรวงและสุกรอการเก็บเกี่ยวลำน้ำแจ่มก็มีน้ำ ไหลเต็มตลิ่งจนบางคนเรียกวัดบ้านทัพว่า วัดกลางทุ่งเพราะที่เห็นคล้ายกับวัดตั้งอยู่กลางทุ่ง

จุดน่าสนใจของวัดบ้านทัพคือ งานบุญประเพณีตามวาระต่างๆที่มีศรัทธาสาธุชนมาร่วมทำบุญ เป็นจำนวนมาก เพราะวัดบ้านทัพเป็นวัดประจำชุมชนถึง 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านทัพ บ้านไร่และ บ้านท้องฝาย งานบุญประเพณีจึงมีความคึกคักของผู้คนมากกว่าวัดอื่นๆอีกทั้งชาวบ้านยังนิยมแต่ง กายพื้นเมือง นุ่งซิ่นตีนจก เป็นที่น่าประทับใจต่อผู้พบเห็น

วันที่ 3 : <วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563> จุดชมวิวต้นโพธิ์ บ้านช่างเคิ่ง - หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก - สนามบินเชียงใหม่

06:00         ตื่นนอนตอนเช้า ถ่ายแสงเช้าที่จุดชมวิวต้นโพธิ์ บ้านช่างเคิ่ง

08:00         รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 7) และเก็บสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทาง

10:30         ออกเดินทางไปชมการทอผ้าซิ่นตีนจกและซื้อของฝาก

12:30         รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 8)

13.30         เดินทางออกจากอำเภอแม่แจ่ม

17:00         ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

 สินค้าขึ้นชื่อของอำเภอแม่แจ่ม กล่าวกันว่าผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มคือลมหายใจแห่งวัฒนธรรมที่ซึมซาบอยู่ทุกตารางนิ้วในชุมชน ผู้หญิงแม่แจ่มเริ่มเรียนรู้การทอผ้าตั้งแต่วัยสาว และผู้หญิงชาวแม่แจ่ม จะต้องทอผ้าตีนจกอย่างน้อยคนละ 1 ผืน
          ปัจจุบันผ้าตีนจกจากแม่แจ่มนั้นเป็นสิ่งทอที่มีมูลค่าสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมทอด้วยไหม และยังคงหลงเหลือให้ชมและศึกษาอยู่ในเขตตำบลท่าผา ตำบลช่างเคิ่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าตีนจกอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นสินค้าของชุมชนที่น่าซื้อหา นอกเหนือไปจากการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

 

แนะนำอุปกรณ์ถ่ายภาพ
-    แนะนำเลนส์ทุกช่วง Wide/Normal/Tele
-    โดรน; Drone (ถ้ามี)
-    ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์
-    สายลั่นชัตเตอร์
-    ไฟฉายคาดหัว (Head Lamp)
-    อุปกรณ์ทำความสะอาดและสารกันชื้น

อุปกรณ์อื่นๆที่ควรเตรียมไป

-    ผ้าเช็ดตัว
-    ถุงนอน (กรณีใช้ของส่วนตัว)
-    เสื้อกันหนาว ถุงเท้า หมวก
-    รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ
-    ทิชชู่เปียก เจลแอลกอฮลล์ หน้ากากอนามัย
-    ยารักษาโรคประจำตัว
-    Power Bank (ที่บ้านปงเปียงไม่มีไฟฟ้าใช้)
-    ไฟฉายสำหรับเดินทาง

รายละเอียดค่าบริการ และ การชำระเงิน
อัตราค่าบริการ:  7,500 บาท/ท่าน
(ชำระเต็มจำนวน)
พิเศษ!! สำหรับลูกค้าเก่า Foto Journey เพียง 6,900  บาท/ท่าน เท่านั้น
(รวมค่าอาหารแล้ว)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:

ณ วันที่จอง : ชำระเต็มจำนวน 

***โดยบริษัทถือลำดับการชำระเงิน เป็นสำคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง***

***สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับพักเดี่ยวแต่อย่างใด***

ค่าบริการนี้รวม: 

- ค่าที่พัก คืนวันศุกร์ที่ป่าบงเปียง และคืนวันเสาร์ที่แม่แจ่ม

- ค่าอาหารรวม 8 มื้อ (วันแรก: เช้า, กลางวัน, เย็น / วันที่สอง: เช้า, กลางวัน, เย็น / วันที่สาม: เช้า , กลางวัน)

- ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทางภายในจังหวัดเชียงใหม่

- ค่าเข้า และ เยี่ยมชมสถานที่ตลอดทริป

- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

- ค่าเดินทางไปเชียงใหม่

- ค่าทิปพนักงานบริการ(ถ้ามี)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line :  https://lin.ee/62Sr8ZV หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH 

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ

- ทริปถ่ายภาพนี้ เป็นทริปถ่ายภาพจะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด

           1. ที่พัก                         3/5

           2. อาหาร                       3.5/5

           3. การเดินทาง                  4/5

           4. ความง่ายยากของทริป       3/5

- กรณีลูกค้าท่านใดไม่สะดวกจองตั๋วเครื่องบินเอง ทางบริษัทโฟโต้เจอร์นี่ ขออนุญาติให้บริษัทที่มีความชำนาญด้านการจองตั๋วเครื่องบินโดยเฉพาะ ดูแลสมาชิกทุกท่าน เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

จองตั๋วเครื่องบิน ✈ :  

บริษัท ซอฟา วาเคชั่น จำกัด

คุณ สุภาภรณ์ มินยา (ด๊ะ) กรรมการผู้จัดการ
โทร : +6686-901-6501
อีเมลล์ : dahminya@gmail.com
Line: 0869016501

เงื่อนไขการยกเลิกทริป

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนไม่ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้

และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199