"Complete your frame....

with a great Journey"

โฟโต้ เจอร์นี่ ชวนท่าน พิสูจน์ ….. นาขั้นบันไดสวยที่สุดในประเทศไทย วิวหลักล้าน …. สุดยอดแห่งความอลังการ สัมผัสกับความงามของท้องทุ่งนาสีทอง ที่ลัดเลาะเนินเขาสูง พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศภาพนาขั้นบันไดที่ลดหลั่นกันไปตามระดับ กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาและนาสีทอง รวงข้าวสีทองจะฉาบทั่วทุ่งนา กลายเป็นสีเหลืองทองอร่าม ....ป่าปงเปียง

แม่แจ่ม อำเภอหนึ่งในเชียงใหม่ ที่ยังคงความสวยงามของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่าย นอกจากนี้ยังมี ของดี..ของฝาก เมื่อมาแม่แจ่ม ได้แก่ ปิ่นปักผมล้านนาโบราณ งานฝีมืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่แจ่ม ครูกอนแก้ว อินต๊ะก๋อน เป็นครูช่างหัตถกรรมระดับตำนานด้านการทำปิ่นปักผมโบราณ ท่านเสียชีวิตไปด้วยโรคชรา ปัจจุบันบุตรสาวเป็นผู้สืบต่อฝีมือการช่างจากผู้เป็นพ่อ และ  หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก ที่ได้รับการประกาศจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ... วัดยางหลวง....สถาปัตยกรรมแบบพุกามจากพม่าผสมกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับอำเภอแม่แจ่ม..วัดบ้านทัพ..ทุ่งนาเต็มไปด้วยต้นข้าวเขียวขจีและเปลี่ยนเป็นสีทองในช่วงที่เมล็ดข้าวออกรวงและสุกรอการเก็บเกี่ยวลำน้ำแจ่มก็มีน้ำไหลเต็มตลิ่ง จนมีชื่อเรียก วัดบ้านทัพว่า วัดกลางทุ่งเพราะที่เห็นคล้ายกับวัดตั้งอยู่กลางทุ่ง..

และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น

กำหนดการเดินทาง : 12 กันยายน  2563 ( 1 วัน ลางาน 0 วัน ) 
จำนวนสมาชิก :
18 ท่าน (สมาชิก 9 ท่าน ต่อ PS 1 ท่าน )
ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ (Photo Specialist, PS) : 2 ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง :


วันที่ 1 :  <วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 > กรุงเทพมหานคร – ชลบุรี – อ่างเก็บน้ำบางพระ –The 90’s WorkPlace – สำนักสงฆ์เขาพระครู – กรุงเทพมหานคร >

02.30 น. ➔   นัดพบกันที่ ปั๊มปตท. PTT ถนนวิภาวดีรังสิต (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) และลงทะเบียนรับลูกค้า
03.00 น. ➔   ออกเดินทางจาก ปั๊มปตท. PTT ถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าสู่ จังหวัดชลบุรี (การเดินทางใช้ระยะเวลาประมาน 2 ชั่วโมง)
05.00 น. ➔   เราจะเดินทางถึง อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี  ตอนเช้ามืด เพื่อทำการถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวประมง ไม่ว่าจะเป็นพายเรือ ทอดแห และกำลังออกหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพ 
05.30 น. ➔   เริ่มการเรียนรู้และเทคนิคการถ่ายภาพ วิถีชีวิตของชาวประมงในการหาปลา รอถ่ายภาพและ
บรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้น
07.00 น. ➔   หลังจากที่เรียนรู้การถ่ายภาพและลงมือปฏิบัติเแล้ว เราจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกับเตรียมตัวเดินทาง
ไปถ่ายภาพกันต่อที่ ข้าวหลามหนองมน สินค้าของฝากขึ้นชื่อของทางจังหวัดชลบุรี
09.30 น. ➔   ออกเดินทางไป รับประทานอาหารเช้า
10.30 น. ➔    ออกเดินทางไป The 90’s WorkPlace ใกล้บางแสนกับบรรยากาศสุดชิค และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ➔    เริ่มกิจกรรมแบบ Mini Seminar : Art of Composition 
        - องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ (Elements of Art)
        - องค์ประกอบหลัก หรือหลักการทางศิลปะ (Principles of Art)
16.30 น. ➔    หลังจากนั้น ออกเดินทางไปยัง สำนักสงฆ์ เขาพระครู สถานที่ปฏิบัติธรรมและ
ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
17.00 น. ➔    เรียนรู้เทคนิค การถ่ายภาพแบบ Sriracha Cityscape , กิจกรรมของพระสงฆ์ และจัดแบบการถ่ายภาพ
19.00 น. ➔    จากนั้นเก็บอุปกรณ์และสัมภาระ เตรียมตัวออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
21.00 น. ➔   เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ

อ่างเก็บน้ำบางพระ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่ที่หลังเขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 11,600 ไร่ ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระมีศาลาเอนกประสงค์ ลานกิจกรรม เรือนนอน พื้นที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ เส้นทางจักรยาน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สำหรับบริการให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาจัดกิจกรรมค่าย หรือค้างพักแรม
อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอศรีราชา สามารถกักเก็บน้ำได้สูงถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำที่กักเก็บได้จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภค


อ่างเก็บน้ำบางพระมีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว โดยเป็นที่รวมของลำห้วยต่างๆ คือ ห้วยสุครีพ ห้วยวังหิน ห้วยกลุ่ม และห้วยปราบ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีราษฎรปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจนถึงตีนเขาเขียว


ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นพื้นที่โล่ง ราษฎรประกอบอาชีพในการทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง จึงทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงทั้งสามฤดู


ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ สัตว์จำพวกนกมีมากกว่า 130 ชนิด เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำเป็นสวนป่าซึ่งมีลักษณะเป็นป่าละเมาะร่มรื่น จึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระรางหัวหงอก นกกระรางหัวขวาน นกบั้งรอก กระรอก กระแต กวางป่า ชะมด ลิงลม เสือปลา กระต่าย อีเห็น ค้างคาว ฯลฯ ภายในอ่างเก็บน้ำมีนกสำคัญๆ มาหากิน เช่น นกกาบบัว นกกระทุง นกกระสา ฯลฯ

ข้าวหลามหนองมน 
เป็นอาหารลือชื่อของจังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าวหลามหนองมนนี้มีประวัติที่เล่าต่อกันมาว่าในอดีต ชาวบ้านหนองมนทำนาเป็นอาชีพหลัก และทำข้าวหลามขายเป็นอาชีพรอง เมื่อหมดฤดูทำนาก็จะขึ้นไปตัดไม้ไผ่บนเขาบ่อยาง ซึ่งอยู่ในละแวกหมู่บ้าน แล้วเอาข้าวเหนียวที่ปลูกได้ไปแลกน้ำตาลกับมะพร้าวจากบ้านอื่นๆ เพื่อมาทำข้าวหลามขายในหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ในปี พ.ศ. 2485 ได้เอื้อให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวหาดบางแสน ซึ่งเป็นที่เที่ยวโด่งดังในยุคนั้นได้สะดวกขึ้น นักท่องเที่ยวจึงแวะซื้อข้าวหลาม เป็นของฝากกลับบ้าน ทำให้ข้าวหลามหนองมนมีชื่อเสียงมากขึ้น


นอกจากนี้ ในปัจจุบันร้านขายของฝากที่นี้ ก็ไม่ได้มีเฉพาะข้าวหลามเป็นของฝากแค่อย่างเดียว แต่ยังมีขนมจาก ซึ่งถือเป็นขนมโบราณที่ขายดีอีกอย่าง กรรมวิธีการทำก็ง่ายและรวดเร็วกว่าการหลามข้าวหลาม มีอาหารทะเลตากแห้ง ซึ่งมีมากในจังหวัดชลบุรี มีเครื่องจักสานเล็กๆ พวกกระเป๋า ตะกร้า ซึ่งรับมาจากพนัสนิคม รวมถึงมีแม้กระทั่งของฝากจากจังหวัดอื่นๆ มาวางขาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ แม้ว่าลูกค้า นักท่องเที่ยวบางคนจะไม่มีข้าวหลามติดมือออกมาจากร้านสักกระบองก็ตาม

 

 

สำนักสงฆ์เขาพระครู
สำนักสงฆ์แห่งนี้เริ่มต้นมาจากแรงศรัทธาต่อการออกธุดงค์ของท่านพระครูธรรมธรเที่ยง จนก่อเกิดเป็นกุฏิหลังแรกบนเขาลูกนี้ในปีพ.ศ. 2479 โดยการถวายปัจจัยของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งชาวบ้านได้เรียกสำนักสงฆ์เขาพระครู ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สำนักสงฆ์เขาพระครู เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่บนยอดเขาใจกลางเมืองศรีราชา เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม จัดปฏิบัติธรรมถือศีล 8 ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ทุก 2 สัปดาห์ และจัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญทั่วๆไป มีพระพุทธรูปปางลีลา มีพระพักตร์สวยงาม มีองค์พญานาค บรรยากาศโดยรอบเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเมืองชลบุรีได้อย่างชัดเจน 

 

 

แนะนำอุปกรณ์ถ่ายภาพ

 • แนะนำเลนส์ทุกช่วง Wide/Normal/Tele

 • โดรน; Drone (ถ้ามี)

 • ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์

 • สายลั่นชัตเตอร์

 • ไฟฉายคาดหัว (Head Lamp)

 • อุปกรณ์ทำความสะอาดและสารกันชื้น

 

อุปกรณ์อื่นๆที่ควรเตรียมไป

 • เสื้อกันฝน ร่ม หมวก แว่นตาวกันแดด ปลอกแขนและผ้าเช็ดตัว

 • ชุดเสื้อผ้าสำรอง 1 ชุด เอาไว้เปลี่ยนหลังจากลงน้ำตอนเช้า

 • รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ

 • ทิชชู่เปียก เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย 

 • ยารักษาโรคประจำตัว

 • Power Bank 

รายละเอียดค่าบริการ และ การชำระเงิน
อัตราค่าบริการ:  4,100 บาท/ท่าน
(ชำระเต็มจำนวน)
พิเศษ!! สำหรับลูกค้าเก่า Foto Journey เพียง 3,500  บาท/ท่าน เท่านั้น
(รวมค่าอาหารแล้ว)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:

ณ วันที่จอง : ชำระเต็มจำนวน 
 

***โดยบริษัทถือลำดับการชำระเงิน เป็นสำคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง***

***สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับพักเดี่ยวแต่อย่างใด***

ค่าบริการนี้รวม: 
- ค่าอาหาร 2 มื้อ (,มื้อเช้า / มื้อกลางวัน) 
- ค่าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่ายานพาหนะ, น้ำมัน, ที่จอดรถ, ทางด่วนและอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทาง
- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงินรวมสูงสุด 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามรายละเอียดในกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม:
- ค่าที่พัก (กรณีไปพักล่วงหน้า)
- ค่าทิปพนักงานบริการ(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

 

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line :  https://lin.ee/62Sr8ZV หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH 

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ

- ทริปถ่ายภาพนี้ เป็นทริปถ่ายภาพจะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด

เงื่อนไขการยกเลิกทริป

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน
กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนไม่ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้

และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199