EXPERTISE

10 ไอเดีย ถ่ายภาพหอไอเฟลในปารีส

10 ไอเดีย ถ่ายภาพหอไอเฟลในปารีส

1. Leading Eye

1. Leading Eye

โดยใช้ลานหน้าปราสาท Palais de Chaillot นำสายตาคนดู ไปยังจุดที่เราอยากให้คนสนใจ ทำให้รูปของเรามีมิติมากขึ้น นอกจากนี้มันยังช่วยเพิ่มความลึกของภาพได้อย่างดี ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับ

2. Cityscape

2. Cityscape

ถ่ายภาพหอไอเฟลกับทิวทัศน์ของปารีส เมืองที่ได้รับการวางผังเมืองดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก โดยเป็นการผสมระหว่างผังเมืองแบบตารางและวงเวียน

3. Framing

3. Framing

เทคนิคการใส่กรอบให้ภาพ เป็นการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของภาพ มาสร้างเป็นกรอบให้กับภาพ เพื่อเป็นการลดช่องว่าง และยังช่วยให้ภาพเกิดความน่าสนใจ ทำให้ภาพเกิดความกระชับอีกด้วย

4. Low Level Angle

4. Low Level Angle

การถ่ายภาพมุมต่ำ ช่วยเพิ่มความยิ่งใหญ่ และ ความน่าสนใจให้กับหอไอเฟล

5. Leading Eye

5. Leading Eye

โดยใช้ลานหน้าปราสาท Palais de Chaillot นำสายตาคนดู ไปยังจุดที่เราอยากให้คนสนใจ ทำให้รูปของเรามีมิติมากขึ้น นอกจากนี้มันยังช่วยเพิ่มความลึกของภาพได้อย่างดี ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับ

6. Ant’s Eye View หรือ Worm’s Eye Vi

6. Ant’s Eye View หรือ Worm’s Eye Vi

เป็นการถ่ายแบบ Low Level Angle ให้ภาพที่มีมุมมองแปลกตามากขึ้น

7. Leading Eye

7. Leading Eye

ใช้แม่น้ำ แซน (Seine) ถนน และ เส้นไฟนำสายตาเข้าสู่ หอไอเฟล ซึงสามารถชมวิวและได้ภาพที่สวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ

8. Silhouette

8. Silhouette

หามุมถ่ายภาพเงาดำโดนๆ กับฉากหลังหอไอเฟล สัญญลักษณ์ของปารีสและประเทศฝรั่งเศส

9. Portrait

9. Portrait

ถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟล หากมาเยี่ยมเยือนประเทศฝรั่งเศส แต่ไม่มีรูปถ่ายแอ็คท่ากับหอไอเฟล กลับไปอวดเพื่อนฝูงญาติพี่น้องล่ะก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงฝรั่งเศส

10. Souvenir Photo

10. Souvenir Photo

สุดท้ายคงจบด้วยการถ่ายรูปของที่ระลึกที่ได้จากการท่องเที่ยวฝรั่งเศสครั้งนี้