"Complete your frame.....

 .....with a great Journey"

" The Ancient Kingdom; Mrauk-U"

FOTO JOURNEY ยินดีพาท่านไปชม ….รอยสักบนใบหน้า ความงามที่ถูกตีตราของหญิงพม่าเผ่าชิน…และมรัคอู (MRAUK – U) เมืองที่คงวิถีชีวิตเมื่อ 100 กว่าปีก่อนไว้ได้ …. 

อดีตอาณาจักรโบราณซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่ง รัฐยะไข่ (RAKHINE) ประเทศพม่า มรัคอู (MRAUK – U) หรือ เมียวอู อาณาจักรสุดท้าย แห่งยุคโบราณ

4 อาณาจักร ของชาวยะไข่ ก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 และรุ่งเรืองต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 355 ปี ในสมัยนั้น มรัคอู เป็นที่เลื่องลือในหมู่ชาวยุโรปในเรื่องความงดงามแบบตะวันออกในด้านศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น  
สิ่งที่มีอยู่ใน มรัคอู (MRAUK – U) ช่วยสร้างจินตนาการ ให้เราได้สัมผัสรอยอารยะที่ตื่นตา และเป็นอีกแห่งหนึ่งในโลก ที่แสดงให้เห็นถึงพลังอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์

และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น
 

ข้อดีของ Private Journey

* อิสระที่….คุณจะได้ "เที่ยว" กับเฉพาะกลุ่มคนที่รู้ใจ 

* อิสระที่....คุณจะได้ "เลือก" และระบุ Photo Specialist เพื่อดูแลกลุ่มสมาชิกของท่านได้

* อิสระที่...คุณจะได้ "กำหนด" อะไรต่างๆ เอง

* อิสระที่….คุณจะได้ "ปรับ" โปรแกรม ว่าอยากไปที่ไหน หรืออยากจะเริ่มออกเดินทางตอนกี่โมง

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับ Private Journey

* ราคาที่ระบุ เป็นราคาประมาณการเท่านั้น อาจปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา, ที่พัก, อาหาร, พาหนะ, จำนวนลูกค้า และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางสมาชิกต้องการปรับเปลี่ยน

Highlight:
 

o    คนสักหน้า ที่หมู่บ้านชิน (CHIN VILLAGES) รัฐยะไข่ (RAKHINE)  คือกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มหนึ่งในประเทศพม่า ซึ่งหาชมได้ยาก และกำลังจะสาบสูญเพราะ ไม่มีใครมาจับตัวหญิงชาวชินไปเหมือนแต่ก่อน จึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป โดยเฉพาะหมอสักใบหน้าที่มีฝีมือต่างล้มหายตายจากกันไปเกือบหมด

o    วัดพระเก้าหมื่น (KOETHAUNG TEMPLE) หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดโกตองพญา (KOETHAUNG PAGODA)วัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมรัคอู ภายในวิหารได้แกะสลักพระพุทธรูปถึง 90,000 องค์ และชื่อของวัดก็น่าจะมาจากจำนวนของพระพุทธรูปในวัดนั่นเอง

o    วัดพระแปดหมื่น (SHITTHAUNG TEMPLE) หรือ ซิตตวงเจดีย์ (SHITTHAUNG PAGODA)เป็นวัดที่มีระเบียงคดคล้ายอุโมงค์ประดับด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูงเกี่ยวกับพุทธชาดก  ภายในวิหารมีพระพุทธรูปแกะสลัก 80,000 องค์ 

o    วัดทุกขันเต่ง (HTUKKANTHIEN TEMPLE) โดยภายในวัดนั้นมีรูปปั้นแกะสลักของผู้หญิงที่กำลังบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในช่องตามผนัง ว่ากันว่า สตรีเหล่านี้คือภรรยาของบรรดาขุนนางที่มีทรงผมแตกต่างกันไปถึง 64 แบบ
 

 เดือนที่แนะนำ :  พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมพาพันธ์

จำนวนสมาชิก : 6 ท่าน

รายละเอียดการบินระหว่างประเทศ :เส้นทางระหว่างประเทศ สายการบิน Air Asia
ขาไป:

FD251 >>> Don Mueang (DMK) – Yangon (RGN) เวลา 07:30 – 08:15 (ระยะเวลาเดินทาง 1 ชม. 15 นาที)
ขากลับ:

FD258 >>> Yangon (RGN) – Don Mueang (DMK) เวลา 21:40 – 23:25 (ระยะเวลาเดินทาง 1 ชม. 15 นาที)
*** ทางบริษัทบริการจัดการจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศให้ได้ โดยทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงไม่มีบวกค่าบริการใดๆ***

  

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันที่ 1: Bangkok – Yangon – Sittwe – Mrauk U

ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง (DMK) โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD251 เวลาเครื่องออก 07:30 น. ระยะเวลาเดินทาง 1 ชม. 15 นาที และถึงสนามบินย่างกุ้ง (RGN) ประเทศพม่า เวลาท้องถิ่น 08:15 น. โดยเวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที 
เมื่อรับกระเป๋าจากสายพานและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รถมารับจากสนามบินเพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 
หลังจากนั้นเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองซิตตุ่ย เมืองเอกของรัฐยะไข่ ด้วยสายการบินภายในประเทศจากย่างกุ้งเวลาโดยประมาณ 12:00 ถึงท่าอากาศยานเมืองซิตตุ่ยเวลาโดยประมาณ 13:50 และเดินทางต่อไปยังมรัคอูด้วยรถบัส ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม. ถึงเมืองมรัคอูช่วงค่ำรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนที่โรงแรม

วันที่ 2:  Mrauk U

ชมพระอาทิตย์ขึ้นและเก็บภาพแสงเช้าจากมุมสูงของมรัคอู (Mrauk U) ช่วงกลางวัดจัดถ่ายภาพภายในวัดพระแปดหมื่น (SHITTHAUNG PAYA) และ วัดทุกขันเต่ง (HTUKKANTHIEN TEMPLE)
เก็บภาพแสงเย็นจากมุมสูงของมรัคอู รัปประทานอาหารเย็นแล้วจึงเข้าที่พัก
 
วัดพระแปดหมื่น (SHITTHAUNG TEMPLE) 
หรือ ซิตตวงเจดีย์ เป็นวัดที่มีระเบียงคดคล้ายอุโมงค์ประดับด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูงเกี่ยวกับพุทธชาดก  ภายในวิหารมีพระพุทธรูปแกะสลัก 80,000 องค์
เป็นที่รู้จักกันในวัดแห่งชัยชนะ (Temple of Victory) เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1535-1536 โดยกษัตริย์มินบินเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในเบงกอล ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเจดีย์เล็กๆเหมือนเขาวงกตเป็นจำนวนมาก และรอบๆวัดยังเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านซึ่งคุณจะไดพบเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านท้องถิ่น ที่กลมกลืนไปกับกลุ่มโบราณสถานได้เป็นอย่างดี ทำให้เราได้สัมผัสถึงวิถีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและดั้งเดิม

 

วัดทุกขันเต่ง (HTUKKANTHIEN TEMPLE) 
ตั้งอยู่ห่างจากซิตตวงเจดีย์ ไปทางทิศเหนือตะวันตก ประมาณ 100 เมตร โดยเจดีย์ สร้างขึ้นใน 1571 โดยกษัตริย์ Min Phalaung โดยเจดีย์นั้นถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาเล็กๆสูงประมาณ 30 ฟุต โดยภายในวัดนั้นมีรูปปั้นแกะสลักของผู้หญิงที่กำลังบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในช่องตามผนัง ว่ากันว่า สตรีเหล่านี้คือภรรยาของบรรดาขุนนางที่มีทรงผมแตกต่างกันไปถึง 64 แบบ

วันที่ 3: Mrauk U – Chin Village – Mrauk U

เก็บภาพวิถีชุมชน เมืองในม่านหมอก พระ เณร เด็ก ผู้หญิง กับแสงรอด และ ลำแสงผ่านตันไม้ใหญ่ ในเขตเมืองมรัคอู (Mrauk U) หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้าก่อนจะนั่งเรือล่องตามแม่น้ำเลเมียว (LAY MYO RIVER) สู่หมู่บ้านชิน (CHIN VILLAGES) รัฐยะไข่ (RAKHINE STATE) ไปชมเผ่าสักหน้าที่หาชมได้ยาก ปัจจุบันเหลือสุภาพสตรีสูงอายุจำนวนไม่มากแล้วที่ยังคงมีรอยสักอยู่บนใบหน้า หลังจากนั้นกลับมาถ่ายแสงเย็นที่มรัคอู
 
คนสักหน้า ที่หมู่บ้านชิน รัฐยะไข่ 
คือกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มหนึ่งในประเทศพม่า โดยในชาวชินจำนวนนี้สามารถจำแยกได้เป็น 32 กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป และจะมีพิธีการสักบนใบหน้าของหญิงสาวซึ่งแต่ละกลุ่มจะใช้สีที่ต่างกัน เช่น สีดำ สีกรมท่า หรือรูปนกบนหน้าผาก จะเป็นลายเฉพาะกลุ่มซึ่งในกลุ่มเดียวกันก็จะมีลวดลายเดียวกัน โดยการสักบนใบหน้าของหญิงชาวชินจะสักบนใบหน้าเพื่ออำพรางความงามของตน เพราะคนโบราณเล่าต่อกันมาว่า ในอดีตหญิงสาวชาวชินมีความสวยต้องตาต้องใจคนต่างถิ่นเป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าเมืองกษัตริย์พม่าที่มักจะจับตัวสาวชาวชินไปเป็นภรรยาและทาสรับใช้ ผู้นำชนเผ่าจึงสั่งให้หญิงสาวชินสักใบหน้าเพื่ออำพรางความงามตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 12-13 ปี ซึ่งต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้สักให้ โดยจะสักต่อเนื่องไปเรื่อยจนเสร็จ ปกติแล้วใช้เวลาถึง 2 วัน จะพักแค่ตอนรับประทาน อาหารเท่านั้น เด็กสาวแทบทุกคนนอนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดตลอดการสัก กินอะไรไม่ได้และลืมตาไม่ได้เพราะมีอาการบวม บางคนที่รอยสักจางหรือลายไม่ขึ้นต้องมาสักซ้ำอีกครั้งสองครั้ง หรือจนกว่าสีจะเข้ม

 

วันที่ 4: Mrauk U

ชมวิถีชุมชน และเก็บภาพ ของชาวมรัคอู (Mrauk U Village) ที่พบเห็นได้ยาก เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปดูเมืองเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมาแล้ว  ช่วงกลางวัดจัดถ่ายภาพภายใน วัดพระเก้าหมื่น (KOTHAUNG PAYA) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมรัคอู ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ลักษณะคล้ายกับบุโรพุทโธในประเทศอินโดนีเซีย
เก็บภาพแสงเย็นจากมุมสูงของมรัคอู รับประทานอาหารเย็นแล้วจึงเข้าที่พัก
 
วัดพระเก้าหมื่น (KOTHAUNG PAYA) 
หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดโกตองพญา วัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมรัคอู โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างกลางที่ราบทุ่งนาโดยกษัตริย์มินไตกา (King Mintaikkha) โอรสของกษัตริย์มินบิน (King Minbin) พระองค์ต้องการสร้างวัดแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าพระบิดา เพราะเชื่อว่าช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย ภายในวิหารได้แกะสลักพระพุทธรูปถึง 90,000 องค์ และชื่อของวัดก็น่าจะมาจากจำนวนของพระพุทธรูปในวัดนั่นเอง
 
วันที่ 5: Mrauk U – Sittwe – Yangon - Bangkok

หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองซิตตุ่ยด้วยการเดินทางโดยรถบัส ระหว่างทางกลับแวะชมวัดมหามุนี (MAHAMUNI BUDDHA TEMPLE) ใช่้เวลา 3-4 ชั่วโมงมาถึงเมืองซิตตุ่ยรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเดินทางกลับย่างกุ้งด้วยสายการบินภายในประเทศเวลาโดยประมาณ 14:05 ถึงย่างกุ้งเวลาโดยประมาณ 15:25 หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางไปที่สนามบิน Yangon Airport เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD258 (Direct Flight) เวลาเครื่องออก 21:40 น. ระยะเวลาเดินทาง 1 ชม. 15 นาทีและถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ เวลาท้องถิ่น 23:25 น. ของวันเดียวกัน


วัดมหามุนี (MAHAMUNI BUDDHA TEMPLE)
พระพุทธรูป Mahamuni (ความหมายที่แท้จริง: The Great Sage) เป็นที่นับถือในพม่าและเป็นจุดศูนย์กลางต่อชีวิตของคนเป็นอย่างมากเพราะเป็นวิถีชีวิตที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
ตามตำนานพุทธโบราณ เชื่อว่ามีเพียงห้าเหมือนของพระพุทธเจ้าทำในช่วงชีวิตของเขา; สองอยู่ในอินเดีย สองในสวรรค์และที่ห้าคือพระพุทธรูป Mahamuni ในพม่า

 

ประมาณการอัตราบริการ :  TBC บาท/ท่าน
(กรณีที่ต้องการ พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,000 บาท)
***ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศเท่านั้น***

* ราคาที่ระบุ เป็นราคาประมาณการเท่านั้น อาจปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา, ที่พัก, อาหาร, พาหนะ, จำนวนลูกค้า และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางสมาชิกต้องการปรับเปลี่ยน

ค่าบริการนี้รวม :

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป และกลับภายในประเทศ

- ค่ายานพาหนะที่เดินทางภายในประเทศโดยรถปรับอากาศ

- ค่าเรือเดินทางภายในประเทศ
- ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็นทุกมื้อ ตลอดการเดินทาง
- ค่ารถรับ ส่ง ไป กลับ สนามบินในพม่า
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ได้แจ้งในโปรแกรมตลอด 5 วันเต็ม

- ค่ามัคคุเทศก์
- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


ค่าบริการนี้ไม่รวม :

- ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับ กรุงเทพ - ย่างกุ้ง
- ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ และคนขับเรือ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line : https://line.me/R/ti/p/%40fotojourney หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ
- ทริปนี้เป็นทริปที่เป็นลักษณะ Photo trip จะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด

เงื่อนไขการยกเลิกทริป

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 15,000 บาท

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 25,000บาท

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 30,000 บาท

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้​

และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ

o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ

o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199