"Complete your frame....

with a great Journey"

“Dramatic Scenery Sapa & Mu Cang Chai; Vietnam”

Foto Journey…ยินดีพาท่านไปติดตามแดนในฝัน ….สวรรค์ของเวียดนาม...ซาปา…มู่กางจ๋าย…ตรามตอนพาส (จุดชมวิวทิวทัศน์สูงสุดในเวียดนาม ทิวเขาสลับซับซ้อนและถนนคดเคี้ยว)

ซาปา (Sapa) .... ที่ได้รับการขนานนามจากผู้คนว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม” .... ชายแดนตอนเหนือของประเทศ  กับทุ่งนาสีเขียวและสีเหลืองที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวลดหลั่นตามขั้นบันได ยามต้องแสงแดดก่อให้เกิดเงาและมิติดูน่ามหัศจรรย์
มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai)  …นาขั้นบันไดที่สลับซับซ้อนสวยงาม พาท่านเดินชมนาข้าว หยอกเย้าเคล้าสายหมอก....บรรยากาศที่ยากจะลืม…
รามตอนพาส (Tram Ton Pass) ... จุดชมวิวทิวทัศน์สูงสุดในเวียดนาม ทิวเขาสลับซับซ้อนและถนนคดเคี้ยว
หมู่บ้านต้าวาน (Ta Van Village)...หมู่บ้านที่มีฉากหลังของวิว เทือกเขาฟานสีปัน ซึ่งได้รับฉายาว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” ถูกห้อมล้อมด้วยเมฆหมอก  

และที่สำคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนำเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น
 

ข้อดีของ Private Journey

* อิสระที่….คุณจะได้ "เที่ยว" กับเฉพาะกลุ่มคนที่รู้ใจ 

* อิสระที่....คุณจะได้ "เลือก" และระบุ Photo Specialist เพื่อดูแลกลุ่มสมาชิกของท่านได้

* อิสระที่...คุณจะได้ "กำหนด" อะไรต่างๆ เอง

* อิสระที่….คุณจะได้ "ปรับ" โปรแกรม ว่าอยากไปที่ไหน หรืออยากจะเริ่มออกเดินทางตอนกี่โมง

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับ Private Journey

* ราคาที่ระบุ เป็นราคาประมาณการเท่านั้น อาจปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา, ที่พัก, อาหาร, พาหนะ, จำนวนลูกค้า และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางสมาชิกต้องการปรับเปลี่ยน

Highlight:

 

o    เมืองซาปา (Sapa)…เมืองสงบแห่งหุบเขา และสายหมอก บนยอดภูเขาสูง ...เมืองท่องเที่ยวเล็ก ๆ ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ธรรมชาติแห่งขุนเขาที่งดงามและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
o    มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai) ... เดินชมนาข้าว หยอกเย้าสายหมอก ... ชมวิวทุ่งนาที่หาชมได้ยากตามหมู่บ้าน
o    ตรามตอนพาส (Tram Ton Pass) ... จุดชมวิวทิวทัศน์สูงสุดในเวียดนาม ทิวเขาสลับซับซ้อนและถนนคดเคี้ยว
o    หมู่บ้านต้าวาน (Ta Van Village) ....  วิถีชีวิตของชาวเขาที่ไร้แสงสี บรรยากาศเงียบสงบ หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้งดำ ในความหลากหลายของคนพื้นเมือง ทำให้เห็นความแตกต่างของการแต่งกายและยังมีภาษาพูดเฉพาะอีกด้วย
o    หมู่บ้านต่าฟีน (Ta Phin Village) … ชนเผ่าเย้าแดง นาขั้นบันไดสีเหลืองเขียวกับฉากหลังเทือกเขาฟานสีปัน
o    หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ....หุบเขาเวิ้งว้าง...วิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์...เรียบง่าย... หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาชนบทคล้ายๆ ยุโรป มีไร่และนาข้าวเป็นแบบขั้นบันได เห็นสีเหลืองสีเขียวของต้นข้าวดูสวยงามตา

เดือนที่แนะนำ : มิถุนายน, สิงหาคม, กันยายน

จำนวนสมาชิก : 6 ท่าน

รายละเอียดการบินระหว่างประเทศ:

เส้นทางระหว่างประเทศ สายการบิน Air Asia

ขาไป:
FD642 >>> Don Muang, Bangkok (DMK) – Hanoi, Vietnam (HAN) เวลา 06:40 – 08:30 น. (ระยะเวลาเดินทาง 1 ชม. 50 นาที

ขากลับ:
FD643 >>> Hanoi, Vietnam (HAN) - Don Muang, Bangkok (DMK) เวลา 09:00 – 10:50 น. (ระยะเวลาเดินทาง 1 ชม. 50 นาที) 

รายละเอียดการเดินทาง:

 

วันที่ 1: กรุงเทพ (Don Muang) – สนามบินฮานอย (Hanoi) – ซาปา (Sapa)

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบิน Air Asia เวลา 06:40 น. เที่ยวบินที่ FD642  เดินทางไปยังไปยังท่าอากาศยานฮานอย (HAN) เครื่องลงเวลาท้องถิ่น 08:30 น. เมื่อรับกระเป๋าจากสายพานและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโดยสารที่มาจะรับที่สนามบิน เพื่อไปที่ซาปา (Sapa)
เมื่อถึงซาปาก็ Check-in เข้าที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ หลังจากนั้นเดินชมตลาดเย็น และ เก็บภาพวิธีชีวิต ของชาวซาปา รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

เมืองซาปา (Sapa)

เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อน เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตร จากระดับน้ำทะเล

 

วันที่ 2:  ซาปา (Sapa) - หมู่บ้านต้าฟาน (Ta Van Village)  - ซาปา (Sapa)

วันนี้เราจะนำท่านๆขี่มอเตอร์ไซค์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและถ่ายภาพแสงเช้าที่ หมู่บ้านต้าฟาน (Ta Van Village)  หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวเขาในหมู่บ้าน ตอนสายเก็บถ่ายแสงนาขั้นบันไดตลอดสองข้างทาง ช่วงเย็นถ่ายแสงเย็นชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินและเดินทางกลับที่พัก
 

หมู่บ้านต้าฟาน (Ta Van Village)

เป็นหมู่บ้านของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน แต่จะมีประชากรของเผ่า Giay ซึ่งถือเป็นชนเผ่าที่มีประชากรค่อนข้างเยอะในเวียตนาม ซึ่งในความหลากหลายของคนพื้นเมืองทำให้เห็นความแตกต่างของการแต่งกาย ซึ่งแต่ละเผ่าก็จะแตกต่างกันออกไปและยังมีภาษาพูดเฉพาะอีกด้วย การเข้ามาชมหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเขา และสัมผัสทัศนียภาพของนาขั้นบันได ซึ่งมีเทือกเขาฟานสีปัน เป็นฉากหลัง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ

 

วันที่ 3:   ซาปา (Sapa) – หมู่บ้านต้าฟีน (Ta Van Village) – ตรามตอนพาส (Tram Ton Pass) - ซาปา (Sapa)

ชมพระอาทิตย์ขึ้นและถ่ายภาพแสงเช้าที่ หมู่บ้านต้าฟิน (Ta Phin Village)  หลังจากนั้นเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวเขาในหมู่บ้าน ตอนสายตะลอนถ่ายแสงที่ ตรามตอนพาส (Tram Ton Pass) หามุมสวยๆที่มีภูเขาฟานซีปันเป็นฉากหลังประกอบ และเดินทางกลับสู่ที่พัก
 

หมู่บ้านต้าฟีน (Ta Phin Village)

อยู่ห่างจากเมืองซาปา ตามเส้นทางไปจังหวัดลาวไก ระยะทาง 17 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเย้าแดง หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองซาปา ถือเป็นหมู่บ้านแห่งนาขั้นบันไดที่สวยงามมากอีกแห่ง ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงามตลอดเส้นทางซึ่งเป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้

ด้วยพื้นที่ที่ใหญ่อลังการมาก ที่นี่ยังมีน้ำตกเล็กๆ และโบสถ์คริสต์ของฝรั่งเศสในสมัย พ. ศ. 2485 ที่คงซากสิ่งปลูกสร้างอิฐแดงไว้อยู่อีกด้วย
 

ตรามตอนพาส (Tram Ton Pass)

อยู่ริมถนนทางไปไลโจว เป็นจุดชมวิวสูงสุดบริเวณซาปา และเป็นจุดสูงสุดในเวียดนาม ความสูง 1,900 เมตร และยังเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลาวไค กับจังหวัดไลโจว (Lai Chau) เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาฟานสีปันได้อย่างสวยงามมากๆ จะเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน และจะเห็นถนนคดเคี้ยวไปตามริมหน้าผาเพื่อตัดลงสู่ที่ราบต่อไปจนถึงเมืองไลโจว

 

วันที่ 4:  ซาปา (Sapa) – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)  - มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai)
 

ชมพระอาทิตย์ขึ้นและถ่ายภาพแสงเช้าที่ หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หลังจากนั้นเดินทาง ไป มู่กางจ๋าย เมื่อเดินทางถึง มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai) พาทุกท่านเข้าที่พักและ ที่นี่เราจะขี่มอเตอร์ไซต์  เพื่อถ่ายภาพเก็บแสงเย็นกับมุมมหาชน คือ ลานจอด ฮอ จุดไฮไลท์ของที่นี่ หลังจากนั้นเดินทางเข้าที่พัก
 

หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)

เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเขาเผ่าม้งดำที่ทำนาอยู่ในหุบเขา ใกล้ๆกับตัวเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม บรรยากาศที่นี่สวยงามมาก มีหุบเขาในชนบทคล้ายๆ ยุโรป พบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน พร้อมวิวทิวทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา ชาวเขาเผ่าม้งนิยมแต่งกายโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ เดิมทีหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ตากอากาศของชาวฝรั่งเศส ในสมัยที่เวียดนามยังคงเป็นเมืองขึ้น ก่อนที่ชาวม้งดำจะอพยพมาจากลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงเข้ามาทำเป็นหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
 

มูกางจ๋าย (Mu Cang Chai)

อยู่ในจังหวัด Yen Bai ประเทศเวียดนาม ห่างจากฮานอยประมาณ 300 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวรู้จักมูกางจ๋ายในฐานะเมืองที่มีนาขั้นบันไดที่สวยงามอลังการ มีลานข้าวทรงกลมคือจุดไฮไลท์ของที่นี่ เพราะดูโดดเด่นแปลกตาเรียงลำดับเหมือนขนมคุกกี้วางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ช่วงเวลาที่ควรมาท่องเที่ยวคือช่วงที่ต้นข้าวเริ่มโต จนกระทั่งออกรวงเป็นสีทอง ซึ่งก็คือระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม  

 

วันที่ 5:   มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai) - เมืองทูเล่ (Tule) - มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai)
 

ตื่นเช้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นและถ่ายภาพแสงเช้าที่ หมู่บ้านชาวเขาเมืองทูเล่  (Tule)  เที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขาในหมู่บ้านเสาะหามุมถ่ายภาพสวยๆ จุดชมวิวของเมืองทูเล่ มีหอคอยให้ปีนขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงอีกด้วย และรอชมพระอาทิตย์ตกดิน ถ่ายภาพเก็บแสงเย็น หลังจากนั้นเดินทางเข้าที่พัก

 

วันที่ 6: มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai)
 

ตื่นเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและถ่ายภาพแสงเช้าที่ มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai) ตามหามุมในฝันของมู่กางจ๋าย ช่วงเย็นถ่ายแสงเย็นชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินและเดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 7: มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai)

 

ตื่นเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและถ่ายภาพแสงเช้าที่ มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai) ตามหามุมในฝันของมู่กางจ๋าย ช่วงเย็นถ่ายแสงเย็นชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินและเดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 8:  มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai) – ฮานอย (Hanoi)
 

เดินทางออกจาก มู่กางจ๋าย (Mu Cang Chai)  กลับไปยัง ฮานอย (Hanoi) พาทุกท่านเข้าที่พักและรับประทานอาหารมื้อค่ำ เดินเที่ยวชมภายในเมืองยามค่ำคืน

 

ฮานอย (Hanoi)

เป็นเมืองหลวงของเวียดนาม และเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโฮจิมินห์ ฮานอยถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการปกครองของเวียดนามที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีมาแล้ว และเมื่อครั้งที่เวียดนามเป็นประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส ฮานอยถือเป็นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสตั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการปกครองอีกด้วย

ฮานอยตั้งอยู่ใจกลางสันดอนลุ่มแม่น้ำแดงในภาคเหนือของประเทศ  ฮานอย แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ นับเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดเล็กที่มีความสวยงามมากตลอดสองฟากถนน สามารถเห็นตึกสไตล์โคโลเนียลอยู่เรียงรายสองข้างทาง  เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กที่มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงของประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย 

 

วันที่ 9: สนามบินฮานอย (Hanoi) – กรุงเทพ (Don Muang)
 

เดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD643 จากสนามบินฮานอยออกเดินทางเวลา 09:00 น. และถึงสนามบินดอนเมือง, กรุงเทพ เวลาท้องถิ่น 10:50 น. โดยสวัสดิภาพ

ประมาณการอัตราค่าบริการ:  TBC บาท / ท่าน

* ราคาที่ระบุ เป็นราคาประมาณการเท่านั้น อาจปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา, ที่พัก, อาหาร, พาหนะ, จำนวนลูกค้า และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางสมาชิกต้องการปรับเปลี่ยน

 

ค่าบริการนี้รวม:

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
- ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทางระหว่างสนามบิน - ฮานอย – ซาปา – มู่กางจ๋าย
- ค่าเช่ารถมอเตอร์ไซด์ในซาปา และ มู่กางจ๋าย
- บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงินรวมสูงสุด 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามรายละเอียดในกรมธรรม์

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม:

- ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

- ค่าจ้างคนขี่รถมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว
- ค่าอาหารทุกมื้อ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
*** ทางบริษัทบริการจัดการจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศให้ได้ โดยทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงไม่มีบวกค่าบริการใดๆ***

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line : https://line.me/R/ti/p/%40fotojourney หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH 

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สำคัญ

- เนื่องจากเป็น Photo Trip โปรแกรมการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานะการต่างๆ
 

เงื่อนไขการยกเลิกทริป

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 20,000  บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 25,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
การยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านหลังจากชำระมัดจำทริปแล้ว
ให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับการยกเลิกทริปโดยลูกค้า แนะนำให้ลูกค้าหลังจากจองทริปไปแล้วควรไปขอวีซ่าแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะเมื่อเกิดปัญหาเรื่องวีซ่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าการขอวีซ่าแบบกระชั้นชิด

 

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดำเนินการชำระเงินไปแล้ว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้
และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ
o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
o การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199