Workshop

 • Cityscape Workshop

  วิวสะพานตากสิน 3 ง่าม

  Foto Journey ยินดีพาท่านสะพายกล้อง ปีนตึกสูง ไม่ต้องไปไหนไกล!! ตึกสูงในกรุงเทพ 

  - วิวสะพานตากสิน ถนนสาธร หรือ ที่เรียกกันว่า 3 ง่าม

  - วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และเจดีย์ วัดประยูร จากมุมสูง 

  พร้อม Cityscape Workshop ใกล้ชิดด้วย อ. แทม (ภัทร คงศิริมงคลชัย) ช่างภาพหนุ่มที่หลงรักการการถ่ายภาพมุมสูง มีความเชี่ยวชาญจนมีผลงานถูกคัดเลือกให้แสดงในนิทรรศการพระเมรุมาศ และนิทรรศการต่างๆ มากมาย

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199